สะสมแต้มบุญ ณ เมืองชล

“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” คือ คำขวัญประจำจังหวัดที่วันนี้ น้องมีบุญจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยววัด ทำบุญให้สุขใจ แม้ในช่วงนี้เรายังไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้สะดวกนัก ตามมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในแต่ละพื้นที่ แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถทำบุญผ่านการสแกน QR Code ได้ง่ายๆ ช่วยให้พวกเราเก็บออมแต้มบุญแบบสบายๆ แม้จะอยู่ที่บ้านก็ตาม  

5-temple-chonburi-01

วัดบางพระวรวิหาร

วัดเก่าแก่ที่มีประวัติบันทึกโดยท่านพระครูวรคามคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาส สันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังจะเห็นได้จากแผนที่ไตรภูมิโบราณ ปรากฏชื่อ เมืองบางพระ ไว้ด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้นเมื่อเสด็จมาถึงตำบลอ่างศิลา ก็ได้เสด็จเยี่ยมกองทัพเรือ ซึ่ง ณ เวลานั้นตั้งอยู่ที่อำเภอบางพระ มีผู้กราบถวายบังคมทูล เกี่ยวกับวัดบางพระซึ่งสร้างมานาน และมิได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ทำให้มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ช่วยดำเนินการบูรณะ เปลี่ยนเครื่องบน เสริมผนังให้สูงขึ้น ต่อมุขหลังให้ยาวออกไปอีก และสร้างเจดีย์สูง 5 วา ที่หลังพระอุโบสถ วัดบางพระได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และต่อมาได้รับการบูรณะอีกครั้งในปลายรัชสมัย ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการสร้างกำแพงแก้วขึ้นล้อมรอบพระอุโบสถ เปลี่ยนช่อฟ้าใบระกา และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด

ที่วัดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการบรรพชา อุปสมบท และรับกฐินพระราชทาน แต่เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมมีขนาดเล็ก คับแคบ มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม ต่อมาเมื่อมีกฐินพระราชทาน ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีพลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เป็นประธาน เห็นสมควรว่าน่าจะมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก็ได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตามแบบของกรมศิลปากรในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2507 จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2510 ต่อมาในปี พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าเอกพระอุโบสถ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีหอสวดมนต์เก่าแก่ที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียอีกด้วย

ที่ตั้ง 157  หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

        https://goo.gl/maps/iTE37odpCcseQZkPA

วัดเขาถ้ำ

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามโดยรอบ ที่นี่ได้รับจิตศรัทธาจากคุณทองหล่อ วิถีธรรม และคุณเซี้ยมเตียง ซึ่งได้ถวายที่ดินให้กับทางวัดในการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 วัดนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2530 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2537

บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ ภายในบริเวณวัดนั้น มีพระธาตุจุฬามณี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานที่งดงาม ทุกวันเสาร์จะมีพระสงฆ์มาสวดมนต์ที่พระธาตุแห่งนี้ ทางวัดเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาในทุกๆ วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ทางวัดยังมีอาคารศาสนสถานอีกหลายหลัง อาทิ พระอุโบสถ วิหารดาวดึงส์ วิหารพระพุทธชินราชตรีมุข วิหารพานทองตรีมุข บรรยากาศโดยรวมของวัดแห่งนี้ยังสดชื่น และร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านเนินโมก ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

        https://goo.gl/maps/Q7o8BwECgEWtLwfFA

วัดอุทกเขปสีมาราม

วัดอุทกเขปสีมาราม (วัด-อุ-ทะ-กะ-เข-ปะ-สี-มา-ราม) เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของเมืองพนัสนิคม มีความสงบ ร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ มีเสียงนกร้องขับขาน ชาวบ้านมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดน้ำ” วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2549 และยังเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2436 โดยพระชลโธปมคุณมุนี หรือเจ้าคุณเฒ่า สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2459 ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรก

หากเดินสำรวจบริเวณรอบวัด จะพบคติธรรมต่างๆ ที่ติดไว้ตามต้นไม้ สอนให้ผู้คนเข้าใจธรรมด้วยประโยคสั้นๆ ง่ายๆ และด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ ทำให้วัดได้ปรับปรุงเรือนที่อยู่ใกล้กับเมรุ เป็นโรงทานคอฟฟี่เมรุ เพื่อให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยว ทำบุญ หรือปฏิบัติธรรมได้มีสถานที่ดื่มกาแฟ และมองโลกอย่างเข้าใจ ด้วยการจิบกาแฟ แลเมรุ ฟรีทั้งกาแฟ และแง่ธรรม โดยมีตู้ให้หยอดเงินบริจาคตามกำลังทรัพย์

ปัจจุบัน พระชลญาณมุนี, ดร.(สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดในด้านต่างๆ ทั้งถาวรวัตถุ และการศึกษา ภายในบริเวณวัด มีเรือนไทย ลานธรรม ศาลารับรองริมน้ำ และ พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ของเก่าสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) พ.ศ.2483 โดยในพิพิธภัณฑ์จะบอกเล่าความเป็นมา และวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าในเมืองพนัสนิคม เช่น เรือนเครื่องผูก (ครัว) ของเล่นเด็กไทยในอดีต รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่นอีกมากมาย

ที่ตั้ง ถ.ศุขประยูร หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140

        https://goo.gl/maps/MkPPMtGdFXBQrdo1A

วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดนาเกลือ” ตั้งตามชื่อชุมชนที่ตั้ง มีอายุกว่า 300 ปี โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หลักฐานที่เห็นเด่นชัด คือ เรือนไทยที่เป็นพระอุโบสถหลังเก่าริมน้ำสร้างจากไม้ ตั้งอยู่บนฐานสิงห์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงไทย และที่แห่งนี้ยังถูกสันนิษฐานว่า เป็นจุดหยุดทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยตีฝ่าวงล้อมพม่า เมื่อครั้งกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยเมื่อมาถึงที่นี่ก็เป็นเวลาฟ้าสว่างพอดี คาดว่าเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสว่างฟ้า นั่นเอง ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย วัดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่า มีพระอุโบสถสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา อีกหนึ่งความพิเศษของวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม คือ ทางวัดรับจัดฌาปนกิจให้น้องหมา น้องแมว ของญาติโยมด้วย

ที่ตั้ง 242 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

        https://goo.gl/maps/d169mKCKAACbbb4f8

วัดหนองเกตุน้อย

วัดแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2445 โดยพระครูวินัยสาคร หรือ หลวงพ่อสาย จนฺทสโร มีพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวาภายในวัดมีพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปปางประทานพร หล่อด้วยทองเหลือง เป็นพระประธานประจำศาลาการเปรียญ วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.2521 และได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ในปี พ.ศ.2533 บรรยากาศโดยรวมของวัดมีความสงบ ร่มรื่น

หากออกมาที่บริเวณลานกว้างใต้ต้นไทร จะพบกับศาลพระพรหมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก มีทั้งชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวต่างถิ่นแวะเวียนมาขอพรเป็นประจำ

ที่ตั้ง 1 หมู่ 5 ถนนสายระยองตัดใหม่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20000

        https://goo.gl/maps/1oQJxJ879eVwaJ2x5

น้องมีบุญ พาท่องเที่ยวสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้ว

อยากจะขอชวนมาบริจาคเงิน ทำบุญแบบ E-Donation เพื่อบำรุงศาสนสถาน สร้างบุญกุศล ผ่านแอป SCB EASY กันต่อ มีขั้นตอนดังนี้

>> สแกน QR Code ทำบุญทันใจ

>> กด “ยอมรับ” ให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ ให้แก่ กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยรับบริจาค เพื่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

>> ใส่จำนวนเงินบริจาค แล้วกดปุ่มยืนยัน เงินก็จะถูกส่งเข้าบัญชีวัดโดยตรง

ข้อมูลบริจาคที่ส่งไปกรมสรรพากรจะถูกนำไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษี โดยเราสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลที่บริจาค E-Donation ไปแล้วที่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ง่าย สะดวก ทันใจสายบุญยุคดิจิทัล