วิธีการดูแลรักษา หลังติดตั้งโซลาร์เซลล์

หากเราสนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้าน หรือสถานประกอบการ หลายคนคงสงสัยว่า เราจะดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน  สำหรับการดูแลรักษาโซลาร์เซลล์ โดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่เราเลือกติดตั้งเข้ามาให้บริการ แต่เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือสถานประกอบการ ก็ควรเข้าใจวิธีการดูแลรักษา เพื่อให้บริษัทเข้ามาดูแลแผงโซลาร์เซลล์ได้ตรงตามเวลา และถูกต้อง

· ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

หลังการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และใช้งานไปสักพักแล้ว แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา หรือดาดฟ้าอาคารอาจได้รับความสกปรกจากฝุ่น มูลนก ซึ่งหากปล่อยให้แผงโซลาร์เซลล์สกปรกนานเกินไป จะ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟลดลง ดังนั้น ภายในระยะเวลา 1 ปี เราควรล้างแผงโซลาร์เซลล์อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยใช้น้ำเปล่าและม็อบดันฝุ่นถูจนแผงสะอาด โดยปกติจะไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือแปรงขัดแผง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการทำความสะอาด เพราะแผงโซลาร์เซลล์ด้านนอกประกอบด้วยพลาสติก กระจก  และสารซิลิโคน หากใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด อาจทำลายผิวหน้าและสารซิลิโคนบนบนแผงโซลาร์เซลล์ได้ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการล้างทำความสะอาด คือ ช่วงเวลากลางคืน เพราะปลอดจากแสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าหยุดทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยกับทีมงานที่ขึ้นไปตรวจเช็กทำความสะอาด

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผงโซลาร์เซลล์

โดยเน้นตรวจสอบความแข็งแรงของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งแผงต้องไม่เป็นรอยฝ้าบริเวณพื้นผิว สีของแผงต้องไม่เปลี่ยน หรือมีรอยแตกร้าวบนแผง เพราะอาจทำให้มีน้ำรั่วซึมลงไปด้านใน เมื่อฝนตก หรือมีการล้างแผงโซลาร์เซลล์ อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้แผงเสียหายไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้  สำหรับสาเหตุที่พบได้บ่อยจากการแตกร้าวของแผงโซลาร์เซลล์ คือ กระสุนปืน วัตถุของแข็งตกกระแทกแผง ดังนั้น เราควร ดูแลและตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี  หากพบว่าเกิดความเสียหายจะได้จัดการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อการใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ


ระวังการบดบังแสงใกล้แผงโซลาร์เซลล์

หากบริเวณที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น มีต้นไม้สูง เราต้อง คอยสังเกตดูว่า เงาของต้นไม้มาบดบังการรับแสงของแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่  โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่ต้นไม้จะเติบโตมากเป็นพิเศษ ซึ่งกิ่งไม้ที่ขยายออกไปใกล้ตัวบ้าน หรืออยู่ในมุมที่บังแสง ส่งผลให้แผงโซลาร์เซลล์รับแสงได้ไม่เต็มที่ เพราะความเข้มของแสงน้อยลง กำลังการผลิตไฟฟ้าก็จะลดลงด้วย นอกจากนี้ การที่มีต้นไม้สูงใกล้ ๆ แผงโซลาร์เซลล์ก็สุ่มเสี่ยงต่อการมีสัตว์ปีกมาทำรัง และปล่อยมูลทำให้บริเวณแผงโซลาร์เซลล์สกปรกง่าย และเราต้องใช้บริการทำความสะอาดแผงบ่อยขึ้น เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และยังทำให้การผลิตไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ หากเราสังเกตเห็นว่าต้นไม้เริ่มสูงใหญ่และบดบังแสงที่แผงโซลาร์เซลล์แล้ว ให้หมั่นตัดแต่งต้นไม้อยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เป็นต้น


อุปกรณ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพดี

นอกจากแผงโซลาร์เซลล์ ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ต้องบำรุงรักษา โดยปกติบริษัทที่ติดตั้งจะมีบริการเข้ามาตรวจสอบทุกปี ไม่ว่าจะเป็นระบบแปลงกระแสไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบสายไฟ ระบบเชื่อมต่อ และแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด สายไฟไม่หลวมหลุด เสื่อมสภาพ ไม่มีสัตว์กัดแทะสายหรือทำรัง และในจุดต่าง ๆ ควรสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะหรือคราบสกปรก หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดควรรีบแจ้งบริษัทที่ติดตั้งให้เข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ในยุคที่ค่าไฟแพงขึ้น การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และสามารถนำพลังงานธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า สิ่งสำคัญหลังการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ นอกจากการเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแล้ว ก็คือการรู้จักดูแลบำรุงรักษาระบบ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงควรเลือกใช้บริการบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมให้บริการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง