จับเทรนด์ธุรกิจรถยนต์ EV ในตลาด CLMV

ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงรัฐบาลในหลายประเทศได้ออกนโยบายส่งเสริมธุรกิจรถยนต์ประเภทนี้โดยมีให้การสนับสนุนทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งความคุ้มค่าด้านเชื้อเพลิง จึงส่งผลให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้จากเว็บไซต์ counterpointresearch.com เดือนธันวาคม 2022 พบว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2022 เพิ่มขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้มีการผลักดันและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างมาก ดังนั้นธุรกิจรถยนต์ประเภทนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงรัฐบาลในหลายประเทศได้ออกนโยบายส่งเสริมธุรกิจรถยนต์ประเภทนี้โดยมีให้การสนับสนุนทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งความคุ้มค่าด้านเชื้อเพลิง จึงส่งผลให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเห็นได้จากเว็บไซต์ counterpointresearch.com เดือนธันวาคม 2022 พบว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2022 เพิ่มขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้มีการผลักดันและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างมาก ดังนั้นธุรกิจรถยนต์ประเภทนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย


ภาพรวมตลาดรถไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชาได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง EV Energy Tech และ BYD เพื่อส่งเสริมให้มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการออกนโยบายปรับลดอัตราภาษีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 63% เมื่อเทียบกับรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 120% เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภครถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 40% ภายในปี 2050 และลดมลพิษทางอากาศ


ภาพรวมตลาดรถไฟฟ้าในประเทศสปป.ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประเทศผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของอาเซียน ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2030 ในจำนวนรถยนต์ทุกคันที่วิ่งอยู่ในลาว มากกว่า 30% ต้องเป็นรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการบริโภคธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองโดยลาว และลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง  ปัจจุบันได้มีการมีการออกนโยบายพิเศษที่ดึงดูดนักลงทุนธุรกิจประเภทนี้ ผ่านการปรับลดอัตราภาษีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 0% ภาษีสรรพสามิต 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% รวมทั้งไม่จำกัดโควต้าการนำเข้า เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถแข่งขันด้านราคากันได้ พร้อมวางแผนจะเปลี่ยนสถานีให้บริการน้ำมันกลายมาเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าภายใน 2025 โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า 100 สถานีภายในปี 2030


ภาพรวมตลาดรถไฟฟ้าในประเทศเมียนมา

รัฐบาลเมียนมาได้สนับสนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมทั้งออกนโนบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มที่ โดยระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 ถึง 31 มีนาคม 2023 ได้ปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศให้เหลือ 0% และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีโครงการนำร่องโดยนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมาให้บริการแท็กซี่ใน 2 เมืองใหญ่ ได้แก่ นครย่างกุ้งจำนวน 10 คัน และกรุงเนปิดอว์อีกจำนวน 10 คัน เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าได้ถูกส่งออกมายังเมียนมาล็อตใหญ่จำนวน 50 คัน เพื่อให้ประชาชนชาวเมียนมาได้โดยสารรถยนต์ไฟฟ้าท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม เมียนมายังคงประสบปัญหาการกระจายไฟฟ้าเพื่อการบริโภค โดยกระแสไฟฟ้าไม่เสถียรในเมืองใหญ่ และในชนบทบางพื้นที่ไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ นับว่าเป็นความท้าทายของนโยบายกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของเมียนมา


ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามได้ออกนโยบายปรับลดอัตราภาษีและยกเว้นค่าจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2027 ซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศ BMI ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยของบริษัทฟิทช์ โซลูชันส์ คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้า (passenger EV) ในเวียดนามจะเติบโตอย่างน้อย 2 เท่าในปี 2023 นี้ และคาดว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าในเวียดนามจะขยายตัว 114.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 18,000 คัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นถึง 104.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 17,000 คัน ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) อาจเพิ่มขึ้น 9 เท่าเมื่อเทียบรายปี สู่ระดับเกือบ 1,100 คัน และวินฟาสต์ (VinFast) ได้เป็นผู้ครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนาม โดยถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ในปี 2023 ขณะที่แบรนด์ต่าง ๆ จากจีนครองส่วนแบ่งตลาดที่เหลือ

จะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มประเทศ CLMV ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นอย่างมากและยังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่น่าจับตามองของกลุ่มนักลงทุนจากหลากหลายประเทศอีกด้วย  


ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครเวียงจันทน์ , ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา  และ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินห์ซิตี้

 References

1. IEA. “Global electric car sales set for further strong growth after 40% rise in 2020 ”. Global electric car sales set for further strong growth after 40% rise in 2020 - News - IEA

2. Auto Spinn. “ไทย ทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ในอาเซียน”. ไทย ทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ในอาเซียน - EV Trends | (autospinn.com)

3. Counter Point. “Thailand Leads South East Asia EV Market With 60% Share”. Thailand Leads Southeast Asia EV Market With 60% Share (counterpointresearch.com)

4. Mordor. “Asean Electric Vehicle Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecast (2023-2028)”. ASEAN EV Market - Growth, Share, Size & Electric Vehicle Industry (mordorintelligence.com)

5. Vietnam Plus. “Vietnam’s Electric Vehicle Market Sees Great Potential”. Vietnam's electric vehicle market sees great potential | Business | Vietnam+ (VietnamPlus)

6. Thai Embassy. “โอกาสและความท้าทายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน สปป. ลาว”. vientiane.thaiembassy.org/2022/08/5987/

7. MGR Online. “พม่าหนุน “รถยนต์ไฟฟ้า” เต็มสูบ ประกาศลดภาษีนำเข้าเหลือ 0%”. พม่าหนุน "รถยนต์ไฟฟ้า" เต็มสูบ ประกาศลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% (mgronline.com)

8. MGR Online. “เอกชนจับมือรัฐบาลกัมพูชาหนุนประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้า เล็งร่วมติดตั้งสถานีชาร์จ 200 จุดทั่วประเทศ”. เอกชนจับมือรัฐบาลกัมพูชาหนุนประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้า เล็งร่วมติดตั้งสถานีชาร์จ 200 จุดทั่วประเทศ (mgronline.com)

9. Kaohoon International. “DFDL Myanmar Alert: Electric Vehicles Set to Charge into Myanmar Automobile Market External”. DFDL Myanmar Alert: Electric Vehicles Set to Charge into Myanmar Automobile Market External - KAOHOON INTERNATIONAL

10. TNN Online. “จีนส่งรถโดยสารไฟฟ้าไปเมียนมาแล้ว” จีนส่งรถโดยสารไฟฟ้าไปเมียนมาแล้ว (tnnthailand.com)

11. Globthailand.com. “จับตา! มาตรการภาษีเวียดนามต่อสถานการณ์ส่งออกยานยนต์ไทย” https://globthailand.com/vietnam-210122/

12. Infoquest. “นักวิเคราะห์คาดตลาด EV เวียดนามโตแข็งแกร่งในปี 2566” https://www.infoquest.co.th/2023/323875

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง