บริการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทั่วโลก

อีกหนึ่งในฟังก์ชันบริการของ SCB Trade Club ซึ่งเป็นบริการใหม่สำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ในการเลือกและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ โดยมี 2 ฟังก์ชันหลัก ๆ คือ

 

คัดกรองคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ

  • จาก Partnership 13 กลุ่มธนาคาร

  • ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ  47 ประเทศ

  • มีคู่ค้าธุรกิจมากกว่า 16,000 บริษัท

มีระบบช่วยในการจับคู่การค้า

  • ใช้ HS Code ในการ Match คู่ค้า

  • มี  Learning Algorithm ในการ Match

 

Trade Club มี Network ครอบคลุม 47 ประเทศ จาก 13 กลุ่มธนาคาร

บริการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทั่วโลก (Trade Club) ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องได้รับเชิญจากธนาคารเท่านั้น  ติดต่อเรา -คลิก-