1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561

 

SCB จ่ายบิล รวยฟินเว่อร์ๆ

SCB ให้โชค เพียงแค่จ่ายบิลผ่าน 3 ช่องทาง SCB EASY App, ATM/CDM หรือตัดบัญชีอัตโนมัติก็มีสิทธิลุ้นรถ ลุ้นทอง แจกทุกเดือนต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ!!

ประกาศรางวัลแคมเปญจ่ายบิลรวยฟินเว่อร์เว่อร์

ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 1
ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 2
ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 3

เงื่อนไขแคมเปญ


 • สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561 ด้วยบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ผ่านเครื่อง ATM, CDM, VTM หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน SCB EASY NET, SCB EASY Application, UP2ME Application หรือ หักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ จะได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 บิล ทั้งนี้ กรณีบิลเดียวกันแต่แยกชำระหลายครั้ง จะนับเป็น 1 สิทธิ
 • ธนาคารจะนำชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชีและ/หรือ บัตรเดบิต และเครดิต (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บัญชีร่วม) ที่ถูกหักเงินเพื่อทำรายการชำระตามข้อ 1. มาจัดพิมพ์ ตัดเป็นชิ้นส่วน เพื่อทำเป็นสลากในการจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
 • การทำรายการเติมเงินทุกประเภทและการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเงินสด (cash card) ไม่รวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ หลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป
 • ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 310 รางวัล รวมมูลค่า 4,488,000 บาท ประกอบด้วย
  1. รถกระบะ ISUZU D-MAX Hi-Lander 4 รุ่น 1.9 Ddi (Z-Prestige) AUTO จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 990,000 บาท มูลค่ารวม 990,000 บาท
  2. รถจักรยานยนต์ Honda Click 150i จำนวน 9 รางวัล รางวัลละ 62,000 บาท มูลค่ารวม 558,000 บาท
  3. สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 300 รางวัล รางวัลละ 9,800 บาท มูลค่ารวม 2,940,000 บาท

   (ราคารถกระบะ, รถมอเตอร์ไซค์ และ สร้อยคอทองคำ ตามราคาตลาด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)

  รางวัลประจำรอบที่ 1-3 แต่ละรอบ ประกอบด้วย
  รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Click 150i จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 62,000 บาท มูลค่ารวม 186,000 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ จำนวน 75 รางวัล รางวัลละ 9,800 บาท มูลค่ารวม 735,000 บาท

  รางวัลประจำรอบที่ 4 ประกอบด้วย
  รางวัลที่ 1 รถกระบะ ISUZU D-MAX Hi-Lander 4 รุ่น 1.9 Ddi (Z-Prestige) AUTO จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 990,000 บาท มูลค่ารวม 990,000 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ จำนวน 75 รางวัล รางวัลละ 9,800 บาท มูลค่ารวม 735,000 บาท

 • การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
  ธนาคารจะจัดพิมพ์รายชื่อของผู้มีสิทธิจับรางวัลลงในกระดาษเพื่อเป็นสลากในการจับรางวัล โดยใช้ข้อมูลตามช่วงเวลาตามที่กำหนด และจะจับรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 35/2 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ดังนี้
  • การจับรางวัลประจำรอบที่ 1 จำนวน 78 รางวัล ใช้ข้อมูลรายการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2561 และจับรางวัล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th และ LINE SCB Thailand ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  • การจับรางวัลประจำรอบที่ 2 จำนวน 78 รางวัล ใช้ข้อมูลรายการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561 และจับรางวัล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th และ LINE SCB Thailand ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
  • การจับรางวัลประจำรอบที่ 3 จำนวน 78 รางวัล ใช้ข้อมูลรายการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2561 และจับรางวัล ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th และ LINE SCB Thailand ในวันที่ 5 มกราคม 2562
  • การจับรางวัลประจำรอบที่ 4 จำนวน 76 รางวัล โดยใช้ข้อมูลรายการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 และจับรางวัล ในวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง www.scb.co.th และ LINE SCB Thailand ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการ โดยหากการจับรางวัลในรอบเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และหากผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลประจำรอบใดก่อน จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลในรอบถัดไป
 • ในการจับรางวัลธนาคาร จะทำการจับรางวัลตัวจริง และรางวัลสำรองตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตัวจริงได้ และ/หรือผู้โชคดีตัวจริงสละสิทธิ์ ธนาคารจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ในวันที่มารับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน มาเป็นหลักฐานแสดงเพื่อรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตามวันเวลา และสถานที่ที่ธนาคารกำหนด หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองต้องมีเอกสารการมอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับเอกสารมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 1 ชุด แนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่แสดงความยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลได้ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับรางวัลให้สมบูรณ์ก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และธนาคาร จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัล ดังกล่าว ได้แก่ ค่าทำ พรบ. ค่าประกันภัย ค่าจดทะเบียนรถยนต์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้ชำระเอง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ และ ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นใดเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือของบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน รางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานของ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งครอบรัว ของพนักงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ใบอนุญาตเลขที่ นบ.0018.1/12616 ออกให้โดย ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center 027777777