1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

 

บัตรกดเงินสด | ผ่อนสินค้า

ตอบโจทย์ทุก lifestyle

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash

(1) เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY และได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

 1. เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าได้ที่ www.scb.co.th) ผ่านบัตร SCB M Speedy Cash และมียอดเงินแบ่งชำระสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร Speedy Cash ทุกประเภทบัตรกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 3. เงื่อนไขการรับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรายการบริการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครบัตร (UCT)
 4. ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรและทำรายการครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • กรณีของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2) เงื่อนไขการแบ่งชำระสินค้าด้วยบัตร SCB M Speedy Cash

ผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าสินค้าดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อสินค้าภายในห้างฯเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า), โฮม เฟรช มาร์ท และ พาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน และไม่รวมร้านค้าเช่า) , รวมทั้ง www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 1. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้นภายในห้างฯ
 2. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ภายในห้างฯ
 3. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา
 4. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้า Apple ทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา

(3) เงื่อนไขบริการเงินสด พร้อมใช้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี

ลูกค้าที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash และได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 รับสิทธิ์ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ภายใน 3 รอบบัญชีแรก* โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash ผ่านแอป SCB EASY และมีการกดใช้วงเงินภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
 2. สมัครบัตร SCB M Speedy Cash หรือ บัตร Speedy Cash ผ่านช่องทางอื่น ๆ และมีการแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
 3. *สำหรับรอบบัญชีที่ 3 ลูกค้าที่มียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ในรอบบัญชีถัดไปธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขรวม

 1. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 2. การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 3. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 4. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร.1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 5. ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 7. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร.1295