29 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 52