รับสิทธิ์ บิน 1 ฟรี 1

5 ประเทศเอเชียนเทรนดี้ ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน ( 1  มี.ค.  62  -  30 มิ..ย. 62 )