1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนบัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. เลือก "บริการอื่นๆ" และกด "ตั้งรหัส PIN ใหม่สำหรับบัตร"

3. ตั้งรหัส PIN 6 หลักใหม่ จากนั้นกด "ถัดไป" ระบบจะให้ท่านยืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง

4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ท่านเลือก เพื่อยืนยันตัวตนในการเปลี่ยนรหัส PIN บัตร PLANET SCB

5. เมื่อท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะสามารถใช้รหัส PIN ใหม่ได้

6. ระบบจะแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่ทันที หากท่านไม่ได้ทำรายการนี้ กรุณาติดต่อธนาคารทันที