คุณวิฑูรย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยก่อนหน้านี้ คุณวิฑูรย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels คุณวิฑูรย์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายเครือข่ายสาขากรุงเทพ และต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail & Business Banking Distribution Channel and Channel Strategy

 

คุณวิฑูรย์ มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย งานด้านการขาย การบริการ โดยเฉพาะในธุรกิจ Retail ทั้ง Consumer Products, Foods Retail และ Telecom Industry มากกว่า 25 ปี โดยเคยร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำในประเทศไทย อาทิ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณวิฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด ใน เครือ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

คุณวิฑูรย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทที่ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้ใบประกาศนียบัตร Administration and Management จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา