คุณภิมลภา ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions คุณภิมลภา มีประสบการณ์ธุรกิจธนาคารมากกว่า 20 ปี โดย เคยร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ บริษัทหลักทรัพย์ จาร์ดีน เฟลมมิ่ง ธนาคม บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  คุณภิมลภา เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลด้าน Structured Finance สำหรับธุรกิจตลาดทุน และได้เป็นผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ในปี พ.ศ. 2558 และเป็นผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2559

 

คุณภิมลภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน M.B.A. จาก Eastern Michigan University