ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ผู้ประสบภัยที่อินโดนีเซีย

 

 

 

 

              ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" ตามช่องทางการให้บริการของธนาคารทุกช่องทาง เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์ 28 กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารขอแจ้งปิดรับการบริจาคเงินเพื่อส่งความช่วยเหลือดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้า ประชาชน ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต่อไป