โอนเงินผิด ชีวิตมีทางออก

การทำธุรกรรมการเงินผิดพลาดที่พบเจอกันได้บ่อยคือ “การโอนเงินผิดบัญชี” ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น การใส่เลขบัญชีไม่ถูกต้อง (กรอกตัวเลขสลับกัน กรอกไม่ครบ) หรืออาจเกิดจากการใส่เลขบัญชีผิดช่องระหว่างช่องโอนเงินผ่านเลขบัญชีกับช่องโอนเงินผ่านหมายเลขพร้อมเพย์ หรือใส่เลขที่บัญชีถูก แต่เลือกธนาคารที่จะโอนผิด รวมถึงความรีบร้อนในการทำรายการจนลืมตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางก่อนกดโอน ซึ่งเมื่อเกิดการโอนเงินผิดบัญชี หรือโอนเงินไปเกินจำนวน หากเรารู้จักกับเจ้าของบัญชีปลายทางเป็นอย่างดี เช่นเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ก็สามารถติดต่อขอคืนเงินกันได้เลย แต่หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้โอนไม่ได้รู้จักกับเจ้าของบัญชีปลายทาง ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการขอคืนเงินตามกฎหมายต่อไป

wrong-tranfer-1591130161

สำหรับการโอนเงินผิดบัญชี ตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้แก่ผู้โอนเงินผิด หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอม เพราะธนาคารไม่มีสิทธิ์ในการดึงเงินออกจากบัญชีโดยพลการ แต่ธนาคารจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานขอคืนเงินให้เท่านั้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการโอนเงินผิด ให้เจ้าของบัญชีที่โอนเงินผิด ดำเนินการดังนี้

สิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินผิดต้องดำเนินการ

 1. นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปติดต่อสถานีตำรวจ
  • เอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
   ให้ขีดฆ่า / ปิดทับ สำเนาเอกสาร บริเวณข้อมูลกรุ๊ปเลือด และ/หรือ ศาสนา
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเพื่อขอออก ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลในเอกสารดังนี้
  • ชื่อธนาคารที่ทำรายการ ทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง
  • วันที่และเวลาที่ทำรายการ
  • จำนวนเงินที่โอน
  • ช่องทางการโอนเงิน เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM / CDM / VTM), Mobile Banking, Internet Banking
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ทำรายการโอน (บัญชีต้นทาง)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ที่ได้รับเงินผิด (บัญชีปลายทางที่โอนผิด)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี / หมายเลขพร้อมเพย์ ของปลายทางที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง
 3. นำส่งหลักฐานตาม ข้อ 1 และ 2 ให้แก่ธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน กรณีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ส่งเอกสารมาที่ Email: cicu@scb.co.th และ ระบุ Subject ของอีเมลด้วย  “ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อที่สะดวกของผู้ส่งเอกสาร” โดยหลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารแล้ว จะมี SMS แจ้งกลับให้ทราบ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 1 วันเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

 4. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะช่วยประสานงานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด/ธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินผิด

 5. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
  • กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนให้
  • กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน/ไม่สามารถติดต่อได้ : ผู้โอนสามารถแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสาร/พยานวัตถุ” ( คลิกเพื่อดูตัวอย่าง ) เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาก่อนกดยืนยันการโอน ต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์ ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และจำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันเพื่อทำรายการ โอนเงินผิด ชีวิตก็ต้องตามแก้ แต่ถ้ามีสติและตรวจสอบดีๆ ก่อนโอน จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลย

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Documents/Quickwin2.pdf