เมื่อโลกเปลี่ยนไป ทักษะการทำงานอะไรที่องค์กรต้องการ

ในโลกยุคดิจิทัลที่องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวต่อสู้กับการทำลายล้างของเทคโนโลยี (Disruption) เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation)  และหุ่นยนต์ (Robotic) กำลังมา ทำให้เกิดงานใหม่ๆ และหน้าที่งานเก่าๆ กำลังจะหายไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วนี้ สิ่งเดิมๆ ที่เรียนรู้มาอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ลองมาสำรวจการเปลี่ยนแปลงนี้ แล้วเราจะได้คำตอบมาใช้ติดอาวุธในตัวเรา หรือเตรียมตัวลูกหลานเราให้พร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21

ความรู้ท่วมหัว ต้องเอาตัวให้รอด!

นาทีนี้หันไปไหนก็ได้ยินคำว่า AI, Big Data, Robotic, Internet of Things ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าตอนนี้โลกการทำงานก้าวสู่ความเป็นดิจิตัลอย่างเต็มตัวแล้ว ไม่แปลกเลยที่คนที่มีความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ อย่าง Cloud Computing, AI, Analytical Reasoning, People Management และ User Experience (UX Design)  เป็นอันดับต้นๆ ที่บรรดาองค์กรต่างๆ พร้อมนำเสนอเงินเดือน สวัสดิการค่าตอบแทนอย่างงามให้มาร่วมงานด้วย ซึ่งตรงส่วนนี้เราเรียกว่าทักษะความรู้ หรือ Hard Skill  แต่มีคำถามคือ  “Hard Skill อย่างเดียวเพียงพอหรือไม่?” ตอบเลยว่า “ไม่พอ”  สุภาษิตที่ว่า “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น ถ้าอยากเอาตัวให้รอด “Soft Skill” คือคำตอบของคุณ

Soft Skill คืออะไร?

Soft Skill หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า “ทักษะด้านอารมณ์” ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นทักษะเฉพาะของมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ยากจะเลียนแบบ โดยรายงาน “Future of Job Report” โดย World Economic Forum สรุปว่าทักษะความสามารถของมนุษย์ (Human Skill) อย่างความคิดริเริ่ม (Initiative) และความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ยิ่งทวีค่าความสำคัญท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆ  เช่นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  นับเป็น Soft Skill ตัวท้อปที่องค์กรธุรกิจปรารถนาในตัวบุคลากร

เพราะการทำงานสมัยใหม่ ไม่ใช่ “วันแมนโชว์

ในโลกที่ทุกอย่างซับซ้อนมากขึ้น การทำงานแบบตัวใครตัวมันอาจไมใช่แนวทางที่จะเห็นภาพกว้างของงานได้ทั้งหมด ดังนั้นรูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงาน หรือ Cross-Functional ที่ให้ทุกฝ่ายในองค์กรประสานงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางการทำงานสำคัญขององค์กรสมัยใหม่ และสิ่งที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับคนที่มีทัศนคติความคิดแตกต่างหลากหลายได้อย่างราบรื่น ก็คือทักษะการโน้มน้าว (Persuasion), การประสานความร่วมมือ (Collaboration), ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ การบริหารจัดการเวลา (Time Management) ทั้งหมดนี้คือ Soft Skill ที่เป็นกุญแจสำคัญระดับสิบในการทำงานเป็นทีมเวิร์คผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ และเมื่อไม่นานมานี้ เริ่มมีนักการศึกษาในสหรัฐนำเสนอความคิดว่าควรเปลี่ยนชื่อเรียก “soft skill” ว่า “essential skill” เพราะมันมีบทบาทสำคัญในชีวิตการทำงานสมัยใหม่อย่างแท้จริง

โลกแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เราเรียกว่ายุค 4.0 การมาถึงของ AI, Automation และ Robot นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ สร้างโอกาสใหม่ๆ มากมาย ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการหายไปของแรงงานในรูปแบบเก่า ซึ่งเราสามารถสร้างยกระดับสร้างจุดแข็งให้ตัวเองด้วยการติดอาวุธทักษะความสามารถใหม่ๆ ใช้เป็นเครื่องมือสู่ทางรอดและส่งให้เป็นดาวจรัสแสงในโลกการทำงานในวันนี้และวันข้างหน้าในอีกไม่นานเกินรอ


ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.weforum.org
www.trevormuir.com