10 อาชีพสุดรุ่งต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21-22

ในโลกยุคดิจิทัลที่คนเจนเนอร์เรชั่นใหม่เป็นดิจิทัลเนทีฟ เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็ก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า AI (Artificial Intelligence) ทำให้งานหลายๆอย่างของมนุษย์เราถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์  รวมทั้งทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษจะไม่ใช่จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบอีกต่อไปเพราะในอนาคตประชากรโลกส่วนใหญ่รวมทั้งเด็กไทยรุ่นใหม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนเป็นภาษาแม่ แต่ขณะเดียวกันอาชีพที่เน้นทักษะด้านมนุษย์ (human skills) หรือ soft skills รวมไปถึงอาชีพที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ก็มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อความต้องการแรงงานในโลกอนาคตก็คือการเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society ทำให้มีความต้องการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้น เรามาดูกันว่าอาชีพอะไรบ้างที่จะเป็นที่ต้องการของโลกทั้งในตอนนี้และในอนาคต เพื่อเราจะได้วางแผนการศึกษาให้กับลูกหลาน หรือแม้กระทั่งพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้สามารถปรับตัวกับโลกของแรงงานที่เปลี่ยนไป เรามาดูกันว่าอาชีพไหนหางานง่ายรายได้ดี เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตกัน

erp-for-sme-01
1.นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Software developer เทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและแข็งขันได้งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นที่ต้องการในตลาด และด้วยแนวโน้มการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสของอาชีพนี้จึงค่อนข้างสดใสและเป็นที่ต้องการมาก

2. วิศวกรหุ่นยนต์

Robotics engineer วิศวกรยังเป็นอาชีพที่ไม่ตกเทรนด์ แต่วิศวกรหุ่นยนต์เป็นสาขาหนึ่งที่มีทิศทางสดใสมาก ๆ ในอนาคต เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ละภาคส่วนตั้งแต่ระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ เกษตรอัจฉริยะ (smart farming) หรือภาคการผลิต (manufacturing) ฯลฯ ต่างก็มีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยกันทั้งสิ้น

3.รักษาความปลอดภัยไซเบอร์

Cybersecurity ด้วยการที่กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ยุคปัจจุบันต้องทำผ่านระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายสินค้าของออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร และเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งในโลกปัจจุบันและจะสำคัญมากขึ้นในโลกอนาคต

4. ผู้บริหารโครงการ

Project manager เป็นหนึ่งในอาชีพที่นอกจากจะต้องใช้ทักษะด้านเฉพาะด้านแล้ว ยังต้องพึ่งพาทักษะด้าน soft skills อย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องรู้รายละเอียดของโครงการอย่างถ่องแท้แล้ว ยังต้องสื่อสาร ประสานงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานแบบทีมเวิร์ค และบริหารปัจจัยต่าง ๆ ภายในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดเอาไว้ และถ้าหากการทำงานจากบ้าน (WFH) กลายมาเป็น new normal ความสามารถในการเป็นผู้บริหารโครงการที่ดีจะมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นในสภาวะที่ทุกคนต่างทำงานกันจากทางไกล

5. นักวิจัยประสบการณ์ลูกค้า

User experience (UX) researcher การที่จะมีกิจกรรมการตลาด ทั้งบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ การสร้างคอนเทนต์ และประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการ การสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจหรือเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ก็ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านลูกค้าทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิจัยด้านประสบการณ์ลูกค้าที่มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูลดิบ และสามารถสื่อสารผลการศึกษาที่ได้มาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่ายจะเข้ามาเติมเต็มความสำเร็จนี้ได้

6. นักวิเคราะห์

Analyst ผู้ที่สามารถวิเคราะห์ ตีความ และนำผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่คนเดียวกับนักวิจัยแต่เป็นนักวิเคราะห์ ขณะเดียวกัน แม้ว่าหุ่นยนต์หรือซอฟต์แวร์ขั้นสูงจะสามารถประมวลผลข้อมูลดิบบางด้านได้เก่งกว่ามนุษย์แล้ว โดยเฉพาะข้อมูลด้านการคำนวณตัวเลข แต่ทักษะในการตีความ วิเคราะห์สถานการณ์เป็นรายกรณี (scenario analysis) และการสื่อสารผลวิเคราะห์ยังเป็นงานที่มนุษย์ทำได้ดี และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่มีข้อมูลมากมาย

7. ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-commerce

ระบบการค้าออนไลน์มีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มีความสำคัญอย่างมากในกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด e-commerce เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการส่งสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดแคมเปญการตลาดผ่านระบบ e-commerce ถ้าผู้ประกอบการไม่ชำนาญในการใช้ระบบ สารที่อยากจะส่งไปยังผู้บริโภคก็อาจไปไม่ถึงหรือมีประสิทธิภาพไม่มากพอจนทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้ เป็นต้น

8. นักบริบาล

Care giver การที่สังคมในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรโดยรวมมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า Aging Society งานด้านการดูแลผู้สูงอายุจะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น และด้วยการที่ลูกหลานถูกรุมเร้าและบีบคั้นจากหน้าที่การงานมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่มีเวลามาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยตนเอง  หรือผู้สูงอายุจำนวนมากเองก็ไม่มีลูกหลาน ทำให้ความต้องการในการใช้บริการจากผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

9. ที่ปรึกษาสุขภาพจิต

Mental health counselor โลกการทำงานและโลกธุรกิจในอนาคตจะมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่เข้ามารุมเร้าชีวิตผู้คนในยุคดิจิทัลที่มีอัตราเร่งของชีวิตสูงเช่นนี้ จะทำให้ผู้คนมีอาการป่วยทางจิตมากยิ่งขึ้น และด้วยความรู้และการเปิดรับโรคทางจิตมากขึ้น ทำให้อาชีพที่ปรึกษาสุขภาพจิตจึงเป็นอีกอาชีพที่น่าจับตามองมาก ๆ

10. ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์

Creative director หนึ่งในปัจจัยชี้ขาดว่าโครงการใด (ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือแคมเปญการตลาด) จะปังหรือไม่ปังคือความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่ดีไม่ใช่แค่ต้องมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะในการคัดกรองความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ จากลูกทีม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการของทีมได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานด้าน creative ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อาชีพนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจหรือโครงการที่ต้องเน้นงานด้าน creative

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานหรือสามารถเข้ามาทดแทนแรงงานของมนุษย์ในงานบางประเภท แต่ก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่หุ่นยนต์หรือสมองกลยังไม่สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์ เมื่อมองภาพตลาดแรงงานและความต้องการในโลกอนาคตออก เราก็สามารถวางรากฐานให้บุตรหลานรวมทั้งตัวเราเองให้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดได้ ในโลก   ปัจจุบันและโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่ดุเดือด อาจก่อให้เกิดความเครียดและนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมา การมีประกันสุขภาพไว้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยให้เราอุ่นใจขึ้น ยิ่งรีบทำตอนอายุยังน้อยยิ่งได้เปรียบเพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าและสุขภาพยังดีทำให้ได้ความคุ้มครองครบถ้วน สนใจทำประกันสุขภาพศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อ้างอิง

http://www.plookfriends.com/blog/content/detail/89354