ขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ผู้ที่มีธุระหรือความจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน   ทางสายการบินต่างๆ จึงได้มีข้อกำหนดใหม่ๆ และมาตรการเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจมากขึ้น เเละเดินทางกับสายการบินได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน  จะมีข้อกำหนดอะไรบ้าง  และมีวิธีการปฎิบัติตัวอย่างไรเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินในช่วงที่ยังมีการระบาดของ COVID-19

plane1

ก่อนขึ้นเครื่อง

 • เช็คอินผ่านเว็บไซต์,  โมบาย App หรือ  Kiosk  เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานให้บริการภาคพื้นดิน

 • และตอนเช็คอินควรเลือกที่นั่งริมหน้าต่างจะช่วยลดการสัมผัสกับคนเดินผ่านไปมาบ่อยๆ

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และควรเตรียมเจลแอลกอฮอร์ขนาดไม่เกิน  100 มิลลิลิตรพกติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง

 • สามารถนำกระเป๋าถือหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ขึ้นเครื่องได้  1 ใบเท่านั้น  น้ำหนักไม่เกิน  5 กิโลกรัม

 • พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้รถเข็ญขนกระเป๋า  หากจำเป็นให้สัมผัสกับมือจับรถน้อยที่สุด  เมื่อใช้เสร็จให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ทันที


ระหว่างรอขึ้นเครื่อง

 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 • พยายามเลี่ยงไม่ใช้มือสัมผัสกับจุดเสี่ยงต่างๆ   เช่น  ลูกบิด,  ประตูห้องน้ำ,  ราวจับทางเลื่อน, พนักเก้าอี้ , ตะกร้าใส่กระเป๋า  X-Ray  ก่อนขึ้นเครื่อง  เป็นต้น

 • ล้างมือทันทีหรือใช้เจลแอลกอฮอร์  เมื่อมีการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ

 • หากเป็นไปได้ควรสวมถุงมือยาง  เพราะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เผลอเอามือมาสัมผัสกับใบหน้าซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

 • พยายามรักษาระยะห่างระหว่างการนั่งรอ  และหลีกเลี่ยงนั่งในจุดที่มีคนเป็นจำนวนมาก

 • ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่อง   เพราะสายการบินจะงดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 • ขณะที่ขึ้นรถบัสรับ-ส่ง   ให้ยืนอยู่ในจุดที่ทางสายการบินกำหนดไว้  เพื่อเว้นระยะห่างในการขึ้นรถบัส

 • ก่อนขึ้นเครื่องทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูขึ้นเครื่อง  ทั้งนี้ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.3 องศาเซลเซียส   มีอาการไอ  จาม  หรือเข้าข่ายผู้ต้องเฝ้าระวัง  สายการบินจะปฏิเสธการเดินทาง

อยู่บนเครื่องบิน

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

 • ไม่ปิดระบบปรับอากาศด้านเหนือศีรษะ  เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ   หากรู้สึกหนาวให้ปรับทิศทางลมไม่ให้โดนที่ร่างกายโดยตรง

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ  ในเครื่องบินที่มีการใช้งานร่วมกับผู้อื่น  เช่น  ราวจับ, เบาะที่นั่ง, ที่วางแขน , สายรัดเข็มขัดที่นั่ง   รวมถึงที่เก็บของเหนือศีรษะ  หากมีการสัมผัสพื้นที่ส่วนกลางให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอร์

 • สายการบินจะเว้นระยะห่างผู้โดยสารบนเครื่อง  เเบบที่นั่งเว้นที่นั่ง

 • ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารเเละเครื่องดื่มระหว่างอยู่บนเครื่อง

 • สายการบินมีมาตรการทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อภายในเครื่องบิน  ตามมาตรฐานเป็นประจำทุกวัน  ด้วยการพ่นและอบสเปรย์ฆ่าเชื้อ


นอกจากผู้โดยสารทุกคนจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่กำหนดแล้ว  ถ้าหากมีอาการไม่สบายหรือมีไข้ควรที่จะงดเว้นหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน  เพราะสายการบินจะเข้มงวดกับอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันและให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจในการเดินทางร่วมกันอย่างปลอดภัย

ข้อมูล

https://newsroom.airasia.com

https://www.sanook.com/travel/1419601/

https://www.chillpainai.com