ประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดก เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิต โดยออกแบบมาเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินเพื่อช่วยให้คุณแน่มั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะไม่สะดุดกับปัญหาในการ สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ในแม้ยามที่คุณจากไป ให้คุณหมดห่วงในเรื่องการเงิน และเรื่องภาษีมรดกที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดกสามารถให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและทายาทได้

  • สำหรับผู้เอาประกันภัยก็อุ่นใจได้เมื่อรู้ว่ามีทรัพย์สินในรูปแบบเงินก้อนที่จะถูกส่งต่อให้คนที่รักได้อย่างปลอดภัยและไม่ติดขัดหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
  • สำหรับคนในครอบครัว หรือคนที่คุณรัก ก็จะได้หลักประกันทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังสามารถใช้เงินจากเงินค่าสินไหม เพื่อชำระหนี้สินของครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนธุรกิจ และอื่นๆ เป็นต้น

        ในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดก มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ โดยปกติแล้ว เป้าหมายของประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดก คือมีความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าเบี้ยฯ ที่ชำระ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดก มักจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในระยะยาว

        สรุปแล้วการทำประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดกจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับคนในครอบครัวในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจว่าแบบประกันประเภทนี้มีรายละเอียดอย่างไร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจซื้อความคุ้มครองด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ