จุดเด่น

รับมรดกเต็มจำนวน

รับมรดกเต็มจำนวน

ส่งต่อความมั่งคั่งเพื่อความมั่นคงให้คนที่รัก รับมรดกเต็มจำนวน
จ่ายสั้น คุ้มครองนาน

จ่ายสั้น คุ้มครองนาน

ชำระค่าเบี้ยฯ สั้น เพียง 5 ปี ดูแลยาวนาน คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

•     อายุรับประกันภัย  :   1 วัน – 70 ปี

•     ระยะเวลาคุ้มครอง :   ถึงอายุ 99 ปี

•     จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท

•     เป็นแบบประกันชีวิตที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

•     รับเฉพาะบุคคลที่มีชั้นอาชีพ 1 – 3 เท่านั้น 

•     สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบได้ (ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ)

•     การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ:
 

  1. ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยกรณีชาวต่างชาติ พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ โดยจะขอพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ