จุดเด่น

รับมรดกเต็มจำนวน

รับมรดกเต็มจำนวน

ส่งต่อความมั่งคั่งเพื่อความมั่นคงให้คนที่รัก รับมรดกเต็มจำนวน
จ่ายสั้น คุ้มครองนาน

จ่ายสั้น คุ้มครองนาน

ชำระค่าเบี้ยฯ สั้น เพียง 5 ปี ดูแลยาวนาน คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง