จุดเด่น

รับมรดกเต็มจำนวน

ส่งต่อความมั่งคั่งเพื่อความมั่นคงให้คนที่รัก รับมรดกเต็มจำนวน

จ่ายสั้น คุ้มครองนาน

ชำระค่าเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี ดูแลยาวนาน คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี

เหมาะกับใคร

  • คนที่ต้องการมีมรดกให้กับลูกหลาน
  • คนที่ต้องการส่งต่อผลประโยชน์แบบไม่เสียภาษีมรดก
  • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 70 ปี
  • คุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี

สนใจปรึกษาเพิ่มเติม

ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้น ในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่นี่

For more information, please contact FWD Call Center 1351
  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง