ประกัน

ประกันภัยพร้อมใช้ คืออะไร

แผนประกันสำเร็จรูป มีให้เลือก 3 ประเภท  ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศและประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

 

ข้อดี คือ ให้ความคุ้มครองพื้นฐานของแต่ละแผนประกันภัย ที่สำคัญไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม มีรายละเอียดดังนี้

 

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้ค่าชดเชยรายได้สำหรับการทำกายภาพบำบัด ครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด 10,000 บาทต่อปี

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

 

2. ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ แบบ 7 วัน และ แบบ 15 วัน

ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 2,000,000 บาท

 

3. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

มีส่วนลดประวัติดี

คุ้มครองทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถกระบะในราคาเดียว

ประกันภัยโรคมะเร็ง (พิทักษ์มะเร็ง) มีข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง

เคยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนทำประกันภัย ,ตรวจพบโรคมะเร็งภายใน 90 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครองในปีแรก และป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือ โรคที่มีความสัมพันธ์กับโรคเอดส์

อยากทราบเงื่อนไขการสมัครประกันภัยชดเชยรายได้ตอนอยู่โรงพยาบาล (พิทักษ์สุข)

ผู้สมัครจะต้องเป็นลูกค้า SCB ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุ 65 ปี ณ วันที่เริ่มทำประกันภัยครั้งแรก

 

มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่เคยเป็นโรคหรือรับการรักษาด้วยโรคก่อนทำประกันภัย ได้แก่

 

โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิต, โรคมะเร็ง,โรคเอดส์,โรคเนื้องอกในสมอง,โรคไต,โรคตับ และโรคของระบบข้อกระดูก

หากประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ ควรทำอย่างไร?

สามารถติดต่อบริษัทฯ สาขา หรือตัวแทน เพื่อขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาภาระทางการเงินได้ ตามวิธีการต่างๆ ดังนี้

 

1. เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น จาก รายปี เป็นราย 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน เพื่อให้เบี้ยประกันภัยต่องวดลดลง

2. กู้เงินตามกรมธรรม์ เพื่อนำมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

3. ลดทุนประกันภัย หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมบางรายการเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันให้เหมาะสม

4. ขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์สำเร็จ หรือขยายระยะเวลาเอาประกันภัย

ทำไมจำนวนเบี้ยประกันภัยจึงไม่เท่ากันทุกปี บางปีมีการปรับสูงขึ้นกว่าจำนวนที่พิมพ์ไว้บนปกกรมธรรม์?

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหลักจะคงที่ตลอดอายุสัญญา ส่วนที่มีการปรับสูงขึ้น(หรือลดลง) จะเป็นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมบางแบบ เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยของสัญญานั้นๆ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร?

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ผู้รับผลประโยชน์, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, เปลี่ยนแปลง วิธีการชำระค่าเบี้ย เช่น เป็นตัดบัตรเครดิต/หักบัญชีธนาคาร รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย ได้แก่ การซื้อ/ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม, เพิ่ม/ลดทุนประกัน เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ย เช่น จากรายปี เป็นราย 6 เดือน เป็นต้น

 

การขอเปลี่ยนแปลงโดยจัดส่งคำร้องฯ พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่ซื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอให้มีการตรวจสุขภาพในบาง รายการการเปลี่ยนแปลง

 

การต่ออายุกรมธรรม์คืออะไร

ผู้เอาประกันสามารถขอต่ออายุภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาดการชำระเบี้ยประกันภัย ในการต่ออายุกรมธรรม์ผู้เอาประกันต้องดำเนินการดังนี้

 

1. แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุกรมธรรม์ ตามคำร้องขอต่ออายุของบริษัทฯ

2. แสดงหลักฐานสุขภาพ ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสถานภาพที่บริษัทฯ รับประกันภัยได้ ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันต้องชำระเอง (ถ้ามี)

3. ชำระเบี้ยต่ออายุ พร้อมดอกเบี้ยทบต้น ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

4. ชำระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้น ตามอัตราที่บริษัทกำหนด
การต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้อนุมัติแล้ว

ประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ

ประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ คืออะไร

คือแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่จ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงทุกระดับสูงสุดถึง 6 ครั้ง (โรคร้ายแรงระดับต้นถึงกลาง 3 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 3 ครั้ง)

 

นอกจากนี้ค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วไม่สูญเปล่า เพราะหากไม่เคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครบสัญญารับค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วคืนทั้งหมด

เรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไป เพราะไม่จะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่เป็นก็ไม่ขาดทุนแน่ๆ

วันสมัครสุขภาพยังดี หากสมัครไปสักพักเป็นโรคร้าย จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่

ไม่มีการยกเลิกความคุ้มครองภายหลังแน่นอนหากคุณยังคงชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

ครอบคลุมค่ารักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่

ครอบคลุมค่ารักษาโรคหลอดเลือดสมอง โดยแบ่งเป็น

 

 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery) ระดับต้นถึงกลาง
 •  

 • การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Minimally Invasive Surgery to Aorta) ระดับต้นถึงกลาง
 •  

 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนและใส่อุปกรณ์ค้ำหลอดเลือดในเส้นเลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement) ระดับต้นถึงกลาง
 •  

 • •โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) ระดับรุนแรง
 • ประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ ต่างจากแบบประกันสุขภาพทั่วไปอย่างไร

  ความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลตามแบบประกันทั่วไป หากคุณเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คุณจะได้รับเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลทันที แต่ทั้งนี้เงินจำนวนนี้ จะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น วงเงิน หรือ ค่าเบี้ยฯ ปรับเพิ่มขึ้นในปีต่อไป หากคุณมีการเรียกร้องค่าชดเชยไปแล้ว

   

  แต่ประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ เป็นแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งช่วยให้คุณรับมือกับการรักษาในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเคลมได้สูงสุดถึง 6 ครั้งจาก 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่นอกเหนือจากแบบประกันสำหรับค่ารักษาพยาบาลทั่วไปที่คุณซื้อไว้

  ค่าเบี้ยฯ ประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดไหม

  สามารถนำค่าเบี้ยฯ ไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 ส่วน คือ ความคุ้มครองชีวิตลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และความคุ้มครองโรคร้ายแรงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ความคุ้มครองยกเว้นค่าเบี้ยฯ จะไม่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้

  ช่องทางการติดต่อ

  ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา
   

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม