ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เลือกบัญชีที่ต้องการ

 

 

 

3. กดที่เมนู "จัดการวันที่"

 

 

 

4. เลือกเดือนที่ต้องการ

 

 

 

5. หน้าจอจะแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของเดือนที่เลือก