ปิดบัญชีออนไลน์

เฉพาะบัญชีประเภทออนไลน์เท่านั้น
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัญชีออนไลน์ที่ต้องการปิดบัญชี

 

 

 

3. เลือก "บริการอื่นๆ"

 

 

 

4. เลือก "ปิดบัญชีเงินฝาก"

 

 

 

5. ศึกษาเงื่อนไขและกด "เริ่มต้น"

 

 

 

6. เลือกบัญชีเพื่อรับเงินคงเหลือจากบัญชีออนไลน์ที่ต้องการปิด

 

 

 

7. กด "ตรวจสอบข้อมูล"

 

 

 

8. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

มีค่าธรรมเนียมหากปิดบัญชีภายใน 30 วันหลังจากวันที่เปิดบัญชี

 

 

 

9. ปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์สำเร็จกด "กลับไปหน้ารวมบัญชี"

 

 

 

10. ระบบจะแสดงบัญชีถูกปิดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลบบัญชีนี้ออกจากหน้ารวมบัญชี