ทำรายการด้วย SIRI
 

 

 

1. เข้าหน้าจอ SIRI ด้วยการกดปุ่มล็อคหน้าจอ หรือปุ่ม Home ค้างไว้

 

 

 

2. พูดคำสั่ง "เช็คยอดคงเหลือ"

 

 

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือจากแอป SCB EASY