ยกเลิกบริการพร้อมเพย์
 

 

 

1. เลือกเมนู “สมัครพร้อมเพย์”

 

 

 

2. ยอมรับเงื่อนไขและกด "ถัดไป"

 

 

 

3. เลือกบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือที่มีการผูกพร้อมเพย์

 

 

 

4. กด "ยกเลิกผูกบัญชี"

 

 

 

5. ยกเลิกการผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด "เสร็จ"

 

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY