ดูอัตราแลกเปลี่ยน
 

1. เลือกเมนู “อัตราแลกเปลี่ยน”

 

2. ระบบจะแสดงค่าเงินสกุลต่างประเทศทั้งราคาขาย และราคาซื้อ