จัดการอีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับบริการบนแอป SCB EASY
 

1. เลือกเมนู “อื่นๆ”

 

2. เลือกเมนู "จัดการอีเมล"

 

3. ใส่อีเมลและกด "บันทึก" ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลที่ระบุ

 

4. ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับจากอีเมล

 

5. การยืนยันอีเมลสำเร็จ กด "ตกลง"