ลืมรหัสผ่าน

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทร, หรือตัวเลขเรียง (123456) หรือเลขซ้ำเช่น (111111)
 

 

 

1. ลืมรหัส PIN

กดปุ่ม “ลืมรหัส PIN”

 

 

2. กรอกหมายเลขบัตร

ใส่หมายเลข ATM หรือ บัตรเครดิต (กรณีใส่เป็นหมายเลขบัตร ATM จะมีกล่องขึ้นมาให้ใส่รหัส ATM และหากเป็นบัตรเครดิตจะมีกล่องขึ้นมา ให้ใส่วงเงินบัตร) เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

หลังจากใส่หมายเลขบัตรและข้อมูลบัตรถูกต้องแล้ว ใส่่ข้อมูลส่วนตัว โดยสามารถเลือกใส่ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 รูปแบบได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรต่างด้าว จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

4. ตั้งรหัส PIN ใหม่

หลังจากใส่ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดถูกต้องแล้ว ระบบจะให้ตั้งรหัส PIN ใหม่ และกรอกรหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยัน

 

 

5. เลือกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP

เมื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์แล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”

 

 

6. ใส่รหัส OTP

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS
(กรณีไม่ได้รับ SMS ให้กด “ส่งใหม่” เพื่อขอรับหมายเลข OTP จากระบบอีกครั้ง)

 

 

7. ทำรายการตั้งรหัส PIN สำเร็จ

เมื่อตั้งค่า PIN สำเร็จ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม Loginและใส่รหัส PIN ใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY