บริการแจ้งเตือนการยื่นขอสินเชื่อ

แจ้งเตือนเมื่อระบบได้รับคำขอสินเชื่อที่ลูกค้าดำเนินการเข้ามา สามารถส่งเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติม และแจ้งผลการสมัครทันทีที่ทราบผล

แจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระ

เป็นเพื่อนคอยเตือนเมื่อใกล้วันครบชำระบัญชีสินเชื่อล่วงหน้า 3 วันให้คุณจ่ายค่างวดได้ทันเวลา และเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการแจ้งเตือนเมื่อธนาคารได้รับการชำระเงิน โดยสามารถผูกสินเชื่อกับ SCB Connect ได้ทั้ง

  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อบ้าน
  • สินเชื่อรถยนต์

 

บริการแจ้งเตือนขอบคุณที่ชำระ

เมื่อคุณชำระค่างวดสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ SCB Connect จะแจ้งข้อความยืนยันการชำระค่างวดในทันทีที่ระบบธนาคารได้รับการชำระค่างวดจากลูกค้า

เมนูสร้างบาร์โค้ดชำระเงิน (Barcode Generator)

ให้คุณสามารถสร้างบาร์โค้ดของบัญชีสินเชื่อที่ผูกกับ SCB Connect เพื่อนำบาร์โค้ดนี้ไปชำระผ่านตู้ ATM หรือ ตัวแทนรับชำระเงินอื่นๆ ได้

 

ข้อควรรู้

  • บาร์โค้ดจะเป็นบาร์โค้ดเดียวกันกับที่ลูกค้าได้ใน Statement
  • บาร์โค้ดจะแสดงเป็นรูป ซึ่งลูกค้าสามารถบันทึกรูปไว้ได้
  • เมื่อลูกค้าแตะที่รูปบาร์โค้ด จะขยายเป็นภาพใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระของธนาคาร อาทิ ตู้ ATM/CDM หรือตัวแทนต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ :

  • ควรปรับความสว่างของจอให้สูงสุดเพื่อให้สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้ง่าย
  • เมื่อเครื่องสแกนบาร์โค้ด ระบบจะใส่ข้อมูลเลขที่บัญชีสินเชื่อให้ลูกค้าอัตโนมัติ ลูกค้าเพียงกรอกจำนวนเงินเท่านั้น