บริการแจ้งเตือนการยื่นขอสินเชื่อ

แจ้งเตือนเมื่อระบบได้รับการคำขอสินเชื่อที่ลูกค้าดำเนินการเข้ามา สามารถส่งเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติม และแจ้งผลการสมัครทันทีที่ทราบผล

 

แจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระ

เป็นเพื่อนคอยเตือนเมื่อใกล้วันครบชำระบัญชีสินเชื่อล่วงหน้า 3 วันให้คุณจ่ายค่างวดได้ทันเวลา และเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการแจ้งเตือนเมื่อธนาคารได้รับการชำระเงิน โดยสามารถผูกสินเชื่อกับ SCB Connect ได้ทั้ง

  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อบ้าน
  • สินเชื่อรถยนต์

 

บริการแจ้งเตือนขอบคุณที่ชำระ

เมื่อคุณชำระค่างวดสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ SCB Connect จะแจ้งข้อความการยืนยันการชำระค่างวดในทันทีที่ระบบธนาคารได้รับการชำระค่างวดจากคุณลูกค้า ข้อความจะถูกส่งเพื่อยืนยันให้กับคุณในทันที 

 

เมนูสร้างบาร์โค้ดชำระเงิน (Barcode Generator)

ให้คุณสามารถสร้างบาร์โค้ดของบัญชีสินเชื่อที่ผูกกับ SCB Connect เพื่อนำบาร์โค้ดนี้ไปชำระผ่านตู้ ATM หรือ ตัวแทนการชำระเงินอื่นๆ ได้

 

GOOD TO KNOW

          •         บาร์โค้ดจะเป็นบาร์โค้ดเดียวกันกับที่ลูกค้าได้ใน Statement

          •         บาร์โค้ดจะแสดงเป็นรูป ซึ่งลูกค้าสามารถบันทึกรูปไว้ได้

          •         เมื่อลูกค้าแตะที่รูปบาร์โค้ด จะสามารถแสดงเป็นภาพใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการนำไปชำระเงินที่จุดชำระของธนาคาร อาทิ เครื่อง ATM/CDM หรือตัวแทนต่างๆ เช่น เคาท์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ :

          •         ควรปรับความสว่างของจอให้สูงสุดเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปชำระ

          •         เมื่อเครื่องสแกนบาร์โค้ด ระบบจะใส่ข้อมูลเลขที่บัตรหรือบัญชีให้ลูกค้าอัตโนมัติ ลูกค้าเพียงแค่กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระเท่านั้น