บริการด้านบัญชี   
  • เพิ่มบัญชีเงินฝากเพื่อรับการแจ้งเตือน
  • ปรับยอดการแจ้งเตือน
  • ยกเลิกการแจ้งเตือน
บริการด้านบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด   
บริการด้านบัตรเติมเงิน   
  • เพิ่มบัตรเติมเงินที่ต้องการรับข้อมูล
  • ประเภทการแจ้งที่ได้รับ
บริการด้านสินเชื่อ   
SCB Exclusive service