• บัญชีเงินฝาก

  • Add LINE!

บริการแจ้งเตือน เงินเข้า เงินออก

บริการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินโอนเข้า-ออก หรือถอนเงินจากบัญชี เตือนทันทีตั้งแต่บาทแรก

ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ทั้งบัญชีออมทรัพย์และเดินสะพัด ไม่จำกัดจำนวนบัญชี

 

บริการแจ้งเตือนเมื่อถอนเงินที่ตู้ ATM หรือกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM)

รู้ทุกการกดเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ พร้อมแจ้งยอดจำนวนเงินที่ถอนออกไป ตั้งแต่บาทแรก ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแจ้งเตือน