• บัตรเติมเงิน

  • Add LINE!

บริการแจ้งเตือนการกดเงินสดทั้งในและต่างประเทศ

รู้ทุกการกดเงินสดจากบัตรเติมเงิน ทั้งในและต่างประเทศ ของบัตร PLANET SCB

 

บริการแจ้งเตือนยอดการใช้จ่าย และการใช้บัตร

แจ้งเตือนเมื่อรูด หรือกดใช้บัตร รูดปุ๊บรู้ทันที กับบริการแจ้งเตือนทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB ทั้งยอดใช้จ่าย ใช้บัตรตั้งแต่บาทแรกที่ใช้

 

บริการแจ้งเตือนกรณียกเลิกการใช้จ่ายบัตร/รายการถอนเงิน

ให้คุณได้รับการแจ้งเตือนกรณียกเลิกการใช้จ่ายผ่านบัตร เมื่อทางร้านค้าได้ทำการยกเลิกการทำรายการของคุณ เช่น แจ้งเตือนการยกเลิกการสำรองวงเงินจากร้านค้า

และการแจ้งเตือนกรณียกเลิกรายการถอนเงิน หากคุณถอนเงินไม่สำเร็จ หรือมีการยกเลิกการถอนเงิน ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณในทันที!