เพิ่ม SCB Connect เป็นเพื่อนก่อนสมัครการใช้งาน
 

สำหรับลูกค้าที่มี SCB EASY App

 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก “ยืนยันตัวตนด้วย SCB EASY”

 

ข้ันตอนที่ 2

ระบุ PIN ของ SCB EASY

 

ข้ันตอนที่ 3

เลือกผลิตภัณฑ์ SCB ของท่านเพื่อรับบริการ เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดินสะพัด บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียนหรือสินเชื่อ แล้วกดยืนยัน

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี SCB EASY App

 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก “กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน”

 

ข้ันตอนที่ 2

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วกรอก OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันตัวตนแล้วกด “ต่อไป”

 

ข้ันตอนที่ 4

เลือกผลิตภัณฑ์ SCB ของท่านเพื่อรับบริการ เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเดินสะพัด บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียนหรือสินเชื่อ แล้วกดยืนยัน