โซลูชั่น สำหรับ SME ทั่วประเทศ

โซลูชั่นที่จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจของคุณแบบมืออาชีพและครบวงจร ให้ค้าขายราบรื่น ร่ำรวย ช่วยลดต้นทุนด้านการทำธุรกรรม ทั้งรับเงินและจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็น

 • ฟรีรับฝากเช็คข้ามเขต*
 • ฟรีค่าธรรมเนียม**
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
  • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
  • จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%*** สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี
 • * เมื่อผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
  **เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง
  *** อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับกรณีดำรงยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ

พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจ ให้คุณลงทะเบียนสัมมนาฟรี ที่ SCB Business Center

รับดอกเบี้ยบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%* จากบัญชีมณีมั่งคั่ง

บัญชีเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยเสมือนฝากประจำ ช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจงอกเงย

 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ
 • ดอกเบี้ยสูงเสมือนฝากประจำ เมื่อมียอดคงเหลือทุกสิ้นวันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

*อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับกรณีดำรงยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมไม่จำกัด และค่าธรรมเนียมรายปี

 • ฟรีรับฝากเช็คข้ามเขต*
 • ฟรีค่าธรรมเนียม**
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบทันที
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน
  • โอนเงินต่างธนาคารแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด
  • จ่ายเงินเดือนพนักงานทุกธนาคาร
  • จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการ
  • เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง
 • รับดอกเบี้ยจากบัญชีเดินสะพัดสูงสุด 1%*** สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี
 • *เมื่อผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
  ** เมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง
  *** อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับกรณีดำรงยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ฟรี! บริการ Co-Working Space และสัมมนาต่อยอดธุรกิจ

ที่ SCB Business Center

 • ลงทะเบียนสัมมนาก่อนใคร ที่ SCB Business Center
 • ฟรี บริการ Co-Working Space
 • พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรของ SCB ให้ธุรกิจไปต่อได้ไกล

เงื่อนไขรับดอกเบี้ยสูงสุด 1%

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • กรณียอดเงินในบัญชีเดินสะพัดทุกสิ้นวันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด 1% (สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายปีล่าสุด ไม่เกิน 75,000,000 บาท) ดอกเบี้ยรวมเป็นยอดเดียวเข้าบัญชี ทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • กรณียอดเงินในวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับนิติบุคคลทั่วไป
 • เปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง ได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้

สิทธิพิเศษ​ มณี FREE SOLUTION เมื่อเปิดบัญชีมณีมั่งคั่ง พร้อมผูกบัญชีมณีมั่งคั่งบนช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

 • บริการรับฝากเช็คข้ามเขต ผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยเงินเข้าบัญชีทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้เช็คได้ตามปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ LMS/Sweep/Real Time Funds Transfer
 • ทำธุรกรรมผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินภายในประเทศ ข้ามธนาคาร จ่ายบิลไม่จำกัด โอนเงินเดือนพนักงาน โดยเงื่อนไขการทำธุรกรรม และยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาหรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์

หรือเพิ่มเติมคลิก https://scbsme.scb.co.th/products-detail/manee-free-solution

สมัคร มณี FREE SOLUTION ได้ที่สาขา SCB หรือโทร. 0 2722 2222