ออมทรัพย์
0.30
เดินสะพัด
0.00
ฝากประจำ 12 เดือน
1.70
ฝากประจำ 24 เดือน
2.25
ฝากประจำ 36 เดือน
2.30

อัพเดทล่าสุด 24/01/2567, 00:54 ดูทั้งหมด

MLR
7.050
MOR
7.575
MRR
7.300

อัพเดทล่าสุด 21/12/2566, 01:23 ดูทั้งหมด