รู้จักคิดตามแบบวิถีคนรวย

หากอยากรวย ก็ต้องคิดให้เหมือนคนรวย  แล้วจะต้องคิดอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนรวยได้  เพียงแค่คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณ ลองทำตามทีละข้อข้างล่างต่อไปนี้  คุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีเงินเก็บแบบคนรวยได้ ต้องคิดอย่างไรลองทำดู

 • คนรวยจะคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากสองมือเปล่าโดยไม่หวังพึ่งพาคนอื่น
 • คนรวยจะคิดว่าต้องทำธุรกิจของตัวเองเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือน
 • คนรวยจะรู้จักทำมาหากิน มีหัวการค้าชอบคิดช่องทางหาเงิน
 • คนรวยจะมีนิสัยรักการแข่งขัน
 • คนรวยจะคิดการใหญ่ไม่มองสิ่งเล็ก
 • คนรวยมักมองหาโอกาสไม่สนใจอุปสรรค
 • คนรวยมักชื่นชมและยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จไม่มีความอิจฉา
 • คนรวยมักเลือกคบคนที่ประสบความสำเร็จและคิดบวก
 • คนรวยคิดแล้วทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่รอเวลา เมื่อมีโอกาสจะลงมือทำทันที
 • คนรวยตามหาความมั่งคั่งที่ไม่ใช่รายได้ประจำ
 • คนรวยบริหารเงินได้  ใช้เงินเป็น
 • คนรวยรู้จักบริหารพอร์ตการลงทุน
 • คนรวยให้เงินช่วยทำงานไม่ใช่ทำงานเพื่อหาเงิน
 • คนรวยชอบเรียนรู้ตลอดเวลา หมั่นฝึกฝนทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • คนรวยใช้ชีวิตสมถะเรียบง่าย กินอยู่ง่ายๆ แบบคนธรรมดาทั่วไป
 • คนรวยระวังเรื่องการใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ
 • คนรวยจะคิดก่อนซื้อและนึกถึงอนาคตเสมอ
 • คนรวยซื้อของเพราะสิ่งนั้นมีความจำเป็น
 • คนรวยเข้าใจว่าเงินมาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน
 • คนรวยรู้จักวางแผนการเงิน
 • คนรวยพยายามเพิ่มรายได้  รู้จักเก็บออมมากกว่าใช้จ่าย
 • คนรวยจัดสรรเงินเก่ง  เพื่อการใช้ชีวิต  เพื่อเก็บออม และเพื่อการให้
 • คนรวยจะคิดใช้เงินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ชอบซื้อของลดราคาหรือต่อราคาก่อนซื้อ
 • คนรวยมักนำเงินออมไปลงทุนอย่างชาญฉลาด
 • คนรวยจะศึกษาหาความรู้วิธีสร้างเงินล้าน
 • คนรวยออมก่อนใช้  ไม่ใช่ใช้ก่อนออม


นี่คือตัวอย่างวิธีคิดและมุมมองของคนรวย ลองนำแนววิธีคิดเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองเพื่อพัฒนาความฉลาดและความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินและการลงทุนของตัวคุณเอง เริ่มต้นคิดแบบคนรวยก็จะช่วยให้เงินไหลเข้ามาในบัญชีของเราได้ไม่ยาก  อยากรวยต้องลงทุนแบบชาญฉลาด เริ่มต้นออมในกองทุนรวมได้ง่ายๆ บน SCB EASY App เพราะมีฟีเจอร์ WEALTH4U ช่วยแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะกับแต่ละบุคคลให้

ข้อมูล :

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=638698

https://aommoney.com/stories/aommoney-ideas/10-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2/18609#koe0nzl652