การลงทุนใน FOREX: ความเสี่ยงและผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน FOREX ต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้ การลงทุนใน FOREX นั้นสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง โดยเปิดสถานะซื้อ (Long) หากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขาย (Short) หากคาดว่าราคาจะลดลง เช่น หากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาน่าจะชะลอตัวไปอีกนานจากผลของโรคระบาด และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ทำให้ EUR/USD มีค่าสูงขึ้น (USD อ่อนค่าลง แปลว่าเงินนั้นถูกลง ทำให้ต้องใช้เงิน USD มากขึ้นเพื่อแลกเงิน EUR)


ดังนั้น เราจึงตัดสินใจเปิดสถานะซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.1814 หมายความว่า เรานำเงิน USD จำนวน 1.1814 เหรียญไปซื้อเงิน EUR จำนวน 1 เหรียญเก็บไว้ หลังจากนั้นในเวลาต่อมา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD มีค่าสูงขึ้น (ตามที่เราได้คาดการณ์ไว้) เป็น 1.2000 นั่นแสดงว่า หากเราเอาเงินไปแลกคืน จะทำให้ได้กำไร 0.0186 เหรียญ (1.2000-1.1814)  ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR/USD ไม่เป็นไปตามที่เราคาด กลับลดลงเหลือ 1.1600 ก็จะทำให้เราขาดทุนไป 0.0214 เหรียญ (1.1814 – 1.1600) นั่นเอง


จะเห็นว่าการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยรอบข้างค่อนข้างมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูง การที่อัตราการแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้หากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน FOREX จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจของโลก และประเมินได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไรบ้าง จะช่วยทำให้เราประเมินแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน FOREX ต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้ การลงทุนใน FOREX นั้นสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง โดยเปิดสถานะซื้อ (Long) หากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขาย (Short) หากคาดว่าราคาจะลดลง เช่น หากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาน่าจะชะลอตัวไปอีกนานจากผลของโรคระบาด และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ทำให้ EUR/USD มีค่าสูงขึ้น (USD อ่อนค่าลง แปลว่าเงินนั้นถูกลง ทำให้ต้องใช้เงิน USD มากขึ้นเพื่อแลกเงิน EUR)


ดังนั้น เราจึงตัดสินใจเปิดสถานะซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.1814 หมายความว่า เรานำเงิน USD จำนวน 1.1814 เหรียญไปซื้อเงิน EUR จำนวน 1 เหรียญเก็บไว้ หลังจากนั้นในเวลาต่อมา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD มีค่าสูงขึ้น (ตามที่เราได้คาดการณ์ไว้) เป็น 1.2000 นั่นแสดงว่า หากเราเอาเงินไปแลกคืน จะทำให้ได้กำไร 0.0186 เหรียญ (1.2000-1.1814)  ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR/USD ไม่เป็นไปตามที่เราคาด กลับลดลงเหลือ 1.1600 ก็จะทำให้เราขาดทุนไป 0.0214 เหรียญ (1.1814 – 1.1600) นั่นเอง

จะเห็นว่าการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยรอบข้างค่อนข้างมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูง การที่อัตราการแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้หากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน FOREX จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจของโลก และประเมินได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไรบ้าง จะช่วยทำให้เราประเมินแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

ข้อดีของการลงทุนใน FOREX

  • มีสภาพคล่องสูง เพราะมีคนซื้อและคนขายจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่น เพราะเป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ในหนึ่งคู่สกุลเงินนักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อ หรือขาย โดยเปิดสถานะซื้อหากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขายหากคาดว่าราคาจะลดลง
  • ใช้เงินลงทุนต่ำ โดยใช้เงินประมาณ 1,000 บาทก็เริ่มต้นลงทุนได้

ข้อเสียของการลงทุนใน FOREX

  • มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนมีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว ทำให้ราคามีความผันผวนสูง และหากคาดการณ์ผิดก็ทำให้ขาดทุนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว
  • ยังไม่มีโบรกเกอร์ซื้อขาย FOREX ในประเทศไทย ต้องเทรดผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศ เพราะการลงทุนใน FOREX นั้น ยังไม่มีการรองรับอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ทำให้มีโอกาสถูกหลอกได้ หากเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีมาตรฐาน


กล่าวโดยสรุป การลงทุนใน FOREX ก็เหมือนการลงทุนทุกประเภทที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งในทุกการลงทุนก็ย่อมมีทั้งโอกาสที่จะได้กำไรและขาดทุนเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด FOREX ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกโบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐาน วิธีการซื้อขาย เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาค ที่สำคัญอย่าลืมกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหลากหลายสินทรัพย์ด้วย ไม่ควรทุ่มหมดตัวในการลงทุน FOREX แต่เพียงอย่างเดียว และหมั่นทบทวนพอร์ตการลงทุนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแท้จริง ขอให้โชคดีในการลงทุน

บทความโดย :  นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®, ACC  นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร