ไปเมืองนอกให้อุ่นใจ เลือกประกันเดินทางยังไงดี

ทุกวันนี้การเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะมีสายการบิน Low Cost   ให้เลือกมากมาย หรือมีที่พักราคาประหยัดให้ใช้บริการ เช่น   Air BNB หรือ Hostel เป็นต้น  แต่เรื่องหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้  ก็คือ การวางแผนความเสี่ยง   เพราะหากเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขณะอยู่ต่างประเทศ   ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงมาก  ดังนั้นการเลือกซื้อประกันเดินทางจะสามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างเดินทางได้

ประกันเดินทาง ต้องครอบคลุมไปด้วยอะไรบ้าง

ในการเลือกซื้อประกันเดินทาง ควรตรวบสอบให้แน่ใจว่าได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานประกันเดินทาง ซึ่งควรจะครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

  1. ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นฉุกเฉินขณะอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะรวมถึงค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปสนามบินอีกด้วยทั้งๆ ที่ยังอยู่ในประเทศไทย

  2. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต คือ ผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองที่จ่ายให้หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในต่างประเทศ

  3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในต่างประเทศในการกลับมารักษายังภูมิลำเนาเดิม รวมไปถึงการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศด้วย

  4. สัมภาระและทรัพย์สิน คือ การชดเชยกรณีของสูญหายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของมีค่าหายไปจากการถูกโจรกรรม ซึ่งจะต้องมีหลักฐาน และใบเสร็จในการมาเบิกค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้จ่ายระหว่างอยู่ต่างประเทศมาแสดงด้วย เช่น เกิดกระเป๋าเดินทางหาย ทำให้เราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ เราก็ต้องเก็บใบเสร็จมาเรียกร้องหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว

  5. การบอกเลิกหรือความล่าช้าในการเดินทาง คือ การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือล่าช้ามากๆ เช่น ทำให้ธุรกิจมีผลกระทบ ก็สามารถมาเรียกร้องได้ เป็นต้น

ปัจจัยอื่นที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อประกันเดินทาง

นอกจากมาตรฐานประกันเดินทางที่เราต้องพิจารณาความคุ้มครองแล้ว    ยังมีปัจจัยอื่นๆ  ที่ควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยคือ

เช็คก่อนว่าจะเดินทางไปประเทศไหน?

ในการทำวีซ่าบางประเทศ  จะต้องเอากรมธรรม์มาแนบในการยื่นขอวีซ่า เช่น  ประเทศกลุ่มยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท เป็นต้น   ดังนั้น  เราต้องศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันเดินทางให้เข้าใจก่อนว่า ประเทศที่เราจะไปกำหนดไว้ว่าอย่างไร


ซึ่งประเทศที่เดินทางไปนั้น จะมีส่วนทำให้เบี้ยถูกหรือเบี้ยแพงด้วย  เช่น   คุ้มครองประเทศเดียว , โซนเอเชีย หรือคุ้มครองทั่วโลก (World Wide)  ถ้าเราต้องเดินทางหลายประเทศในทริปเดียว ก็ต้องดูว่าอยู่ใน โซนเดียวกันหรือไม่ เช่น  เดินทางไป  จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง  อาจเลือกซื้อแผนคุ้มครองโซนเอเชีย  แต่ถ้าเดินทางไปญี่ปุ่นกับฮาวาย  ก็ต้องเลือกเป็นคุ้มครองทั่วโลก  ซึ่งความคุ้มครองโซนเล็กๆ เบี้ยก็จะถูกกว่า และอาจไม่คุ้มครองบางประเทศในเขตตะวันออกกลาง เป็นต้น ดังนั้นควรพิจารณาแผนของบริษัทนั้นๆ อย่างละเอียดด้วย

เลือกประกันเดินทางแบบรายเที่ยว (Short Term ) หรือ รายปี ( Annual Term ) ดี?

ถ้าเดินทางบ่อยๆ ใน 1 ปี  ซื้อแบบรายปีก็จะถูกกว่าและไม่ต้องซื้อบ่อยๆ หรือบางคนอาจจะไปเรียน Work & Travel  3 เดือนอยู่แล้ว ถ้าซื้อแบบรายเที่ยวคุ้มครอง 90 วัน เบี้ยอาจจะถูกกว่ารายปีแค่ไม่กี่ร้อย ควรเลือกซื้อแบบรายปีจะคุ้มกว่ และหากเดินทางไปต่างประเทศเกิน 90 วันหรือ 120 วัน  เช่น ไปเยี่ยมญาตินานๆ ก็อาจจะต้องซื้อเป็นแบบรายเที่ยว เพราะแบบรายปีบางบริษัทจะจำกัดให้อยู่ต่างประเทศต่อทริปได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 120 วัน  เป็นต้น แต่รายเที่ยวบางบริษัทสามารถเลือกความคุ้มครองได้ยาวถึง 6 เดือนเลยทีดียว

ความคุ้มครองและเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

แผนประกันเดินทางยังมีหมวดคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งอาจแนะนำให้กับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศช่วงปิดเทอม เพราะ ผลประโยชน์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆ กรณีเด็กเกิดป่วยแบบหนักๆ จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ปกครองก็สามารถบินตามไปช่วยดูแล และเอาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครองนั้นมาเรียกร้องสินไหมได้ด้วย


ส่วนคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแบบไปเช่ารถเที่ยว  ควรดูเงื่อนไขของผลประโยชน์เรื่องการชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย เพราะหากขับรถชนบุคคลอื่นทำให้เสียหาย  ก็จะได้ผลประโยชน์ข้อนี้มาช่วยชดเชยให้ได้ ซึ่งถ้าเป็นแผนธรรมดาก็มักจะไม่มีข้อนี้ หรืออาจจะมีวงเงินที่ไม่มากนัก


นอกจากนี้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่ควรจะพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ การเรียกร้องสินไหมต้องทำอย่างไร  ต้องจ่ายไปก่อนหรือไม่ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจจะถือเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากแผนคุ้มครองปกติ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทก็มีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อประกันเดินทางอีกด้วย


ดังนั้นการเลือกซื้อประกันเดินทางให้เหมาะสมและคุ้มค่านั้น จึงควรเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง และวิธีการเรียกร้องสินไหม ให้เข้าใจอย่างดีเสียก่อน อย่าเลือกซื้อเพียงเพราะเบี้ยถูกสุดเท่านั้น หากซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศได้เหมาะสมแล้ว คุณก็จะเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างมั่นใจและสบายใจตลอดการเดินทางอย่างแน่นอน