สอนลูกให้โตเป็นเจ้าสัว เริ่มรวยด้วยเงินแต๊ะเอีย

เทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นนาทีทอง ที่ลูกๆ ของเราจะได้แต๊ะเอียจากญาติๆ ซึ่งตามวิสัยของเด็กทุกคน เมื่อได้เงินแต๊ะเอียจากญาติผู้ใหญ่มาแล้วก็ย่อมที่จะอยากเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ จับจ่ายใช้สอยตามแต่ใจต้องการ แต่พ่อแม่ที่ใส่ใจการเงินอย่างเราทุกคน ก็คงอยากให้ลูกๆ มีฐานะการเงินที่ดีและเป็นเจ้าสัวได้ในอนาคต เราต้องสอนให้ลูกของเรามีนิสัยทางการเงินที่ดีก่อน แต่แค่สอนอย่างเดียวไม่พอ พ่อแม่อย่างเราควรมีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ โดยถือโอกาสในเทศกาลตรุษจีนที่ลูกๆ ได้เงินแต๊ะเอียมาสอนวินัยทางการเงินให้ว่าควรจะเอาเงินนั้นมาทำอะไรดี


4 กระปุกหมูผู้พิทักษ์เจ้าสัวน้อย

พ่อแม่อย่างเราควรสอนลูกให้รู้วิธีการจัดสรรเงินออกเป็น 4 กระปุก ได้แก่ หมูออม (ออมเงิน) หมูใช้ (ใช้จ่าย) หมูให้ (บริจาค) หมูลงทุน (ลงทุน) เด็กๆ จะได้รู้ว่าเงินนั้นไม่ได้มีไว้ใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ด้วย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่น

1. หมูออม: เงินส่วนนี้คือ “เงินออม” ที่เราต้องอธิบายลูกๆ ว่า มีไว้ใช้สำหรับเป้าหมายในอนาคตของลูก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือของที่อยากได้ในอนาคต โดยพ่อแม่ควรจูงมือลูกๆ ไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสอนให้ลูกรู้จักออมเป็นประจำทุกๆ เดือน

2. หมูใช้: เงินส่วนนี้คือ เงินสำหรับใช้จ่ายของลูกๆ อาจจะเป็นค่าขนมหรือค่าของเล่นโดยพ่อแม่ควรแนะนำให้ลูกๆ ฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ เมื่อต้องการใช้ก็สามารถถอนออกได้ทันที

3. หมูให้: พ่อแม่ควรแนะนำให้ลูกๆ เก็บเงินไว้ในกระปุกและสอนให้รู้จักการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังความคิดดีๆ ให้กับลูกๆ ของเรา

4. หมูลงทุน: กระปุกสุดท้ายเป็นกระปุกที่สำคัญมากที่สุด เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ลูกๆ ของเรารู้ว่าจะเป็นเจ้าสัวในอนาคตได้นั้นต้องทำอย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

  • วิธีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ : นำเงินแต๊ะเอียของลูกไปออมผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้ทั้งคุ้มครองลูกน้อยและได้ผลตอบแทนสูง เช่นประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบมากกว่าการออมทรัพย์แบบปกติ และได้รับความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน
  • วิธีสำหรับคุณลูก : คุณพ่อคุณแม่ควรแบ่งเงินแต๊ะเอียบางส่วนมาสอนลูกให้หัดทำธุรกิจจิ๋วๆ ด้วยตัวเอง หรือให้เงินเป็นผลตอบแทนลูกถ้าช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรือกิจการของครอบครัว ลูกรักของเราจะได้รู้จักการบริหารจัดการเงินและสร้างความภาคภูมิใจไปพร้อมๆ กัน แอบกระซิบว่า! เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เจ้าสัวทุกคนในโลกนี้ได้ผ่านกันมาแล้วทั้งนั้น


เอาล่ะ เมื่อลูกๆ ของเราทุกคนสามารถทำตามเทคนิคข้างต้นนี้ได้ เงินแต๊ะเอียในวันนี้และในปีต่อๆ ไป อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะสร้างให้เด็กตัวน้อยๆ ในวันนี้กลายเป็นเจ้าสัวที่แฮปปี้ได้ในวันหน้า โดยที่เราต้องไม่ลืมทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ด้วย เพราะพ่อแม่คือ “ครูการเงินคนแรกของลูกนั่นเอง!