10 กฎเหล็ก ผู้รับเหมาร้อยล้าน ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย

ในช่วงวิกฤตที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการอยู่รอดและมีกำไร ในวันที่งานน้อยธุรกิจต้องควบคุมปัจจัยภายใน สิ่งที่เคยรั่วไหลเป็นความสูญเปล่าก็จะปล่อยไปไม่ได้อีกแล้ว ต้องใส่ใจการควบคุมต้นทุนอย่างจริงจัง รู้ตัวเลขที่แท้จริง ไม่ใช่ประมาณการณ์ เพราะมาร์จิ้นกำไรลดลง ถ้าคำนวณผิดพลาดไปก็จะเกิดความเสียหาย ต้องเปลี่ยน Mindset ใหม่ว่า การเงินหลังบ้านสำคัญไม่แพ้หน้างานก่อสร้าง


ในงาน SME Business Matching โดยโครงการ SCB X Sansiri Build For All คุณไผท ผดุงถิ่น CEO BUILK ONE GROUP อดีตผู้รับเหมาผู้ผันตัวมาทำซอฟท์แวร์เพื่อคนก่อสร้างให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ว่า เมื่อเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งที่แล้ว วิกฤตครั้งนี้เป็นภาคการเงินธนาคารมีความแข็งแรง การที่ธุรกิจจะไปรอดได้ต้องเป็นการร่วมมือของซัพพลายเชนจริงๆ  จากการที่คุณไผทได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผู้รับเหมารายใหญ่ SME และอินทีเรียในวงการก่อสร้าง เรื่องการเงิน (Financial Relevancy) การดูแลเงินในกระเป๋าตัวเองสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจก่อสร้างท้าทายอย่างยิ่ง และที่สำคัญคือการนำดิจิทัลมาใช้เป็นอาวุธธุรกิจ เปลี่ยนการทำงานแบบกระดาษปากกามาเป็นดิจิทัล เพื่อ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Delight Your Customer) เพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน  ทำงานเหนื่อยน้อยลง  (Enable Your Workforce) ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ (Evolve Your Business Model) เก็บข้อมูลมาใช้ปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อพัฒนาสู่อนาคต

10-rules-millionaire-builder-01

10 กฎเหล็ก ผู้รับเหมาร้อยล้าน


คุณไผท กล่าวถึง “10 กฎเหล็ก ผู้รับเหมาร้อยล้าน” ดังนี้

1.  เลือกเจ้าของงาน เงินชัวร์ จ่ายตรง  ให้ดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ให้ด้

2. เสนอราคาแบบมีกำไร

3. ระดมสมอง ก่อนเริ่มสร้าง ทำงานเป็นทีม  Brainstorm กับทุกหน่วยงาน วิเคราะห์ปัญหาจากงานเก่าๆ ไม่ให้เกิดขึ้นอีกกับงานใหม่ ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ตั้งงบประมาณ ติดตามควบคุมต้นทุน  และนำเงินจากการประหยัดต้นทุนมาเพิ่มคุณค่าของงาน

5. มีเงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการ พิจารณาว่าจะเอาเงินมาจากไหน เงินสด สินเชื่อธนาคาร Credit Supplier ฯลฯ

6. รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ อยู่ในสังคมที่ดูแลกัน ถ้าซัพพลายเออร์อยู่ได้ เขาก็จะส่งมอบงานที่ดีให้เรา

7. ดูแลคนงาน และผู้รับเหมาช่วง

8. ลงทุนกับสินทรัพย์ เครื่องจักร เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงิน

9. คุมเวลา เร็วกว่าแผนยิ่งดี  การประหยัดเวลานำมาซึ่ง ต้นทุน และโอกาส (ไปรับงานใหม่) ไม่ต้องมัวแต่เก็บงาน ทำให้เสียเวลา เสียโอกาส

10. การบริการลูกค้า จะทำให้เราให้อยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาชั้นดี และได้ลูกค้างานดีๆ


จากที่คุณไผท เป็นอดีตผู้รับเหมาผู้ผันตัวมาทำซอฟท์แวร์ BUILK เป็นโปรแกรมบริหารสำหรับวัสดุก่อสร้าง เป็นซอฟท์แวร์ฟรีรายแรกรายเดียวช่วยผู้ทำธุรกิจรับเหมาควบคุมต้นทุนธุรกิจก่อสร้าง ลดต้นทุนการทำงานก่อสร้าง เก็บงาน ก่อนจะส่งมอบได้ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งคุณไผทถ้าป้องกันเงินที่อาจรั่วไหลไปได้ ก็เป็นกำไรแล้ว ซึ่งจากข้อมูลของ TDRI ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้าง BUILK ช่วยผู้รับเหมาลดต้นทุนได้ 2.6% ต่อปี นอกเหนือจากซอฟท์แวร์ BUILK กลุ่มธุรกิจ BUILK ONE GROUP ยังมี POJJAMAN ERP สำหรับก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และYello Smart Purchase แพลตฟอร์มร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์อีกด้วย

SCB พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างด้วยแพ็คเกจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะ ทั้งวงเงินค้ำประกัน (L/G) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N ลดต้นทุนการทำธุรกิจด้วย "มณีฟรีโซลูชั่น" ฯลฯ สนใจสมัครบริการการเงิน คลิก -ที่นี่-


ที่มา : SCB X Sansiri Build For All SME Business Matching สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ : กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564