5 สายงานรอด-ร่วง ยุค AI ครองเมือง

จากงานวิจัยและความคิดเห็นของกูรูเกี่ยวกับการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยการใช้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำให้พบว่าขณะนี้มีหลายอาชีพด้วยกันที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูก AI เข้ามาทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ แต่ไม่ต้องตกใจไปยังมีงานบางประเภทที่  AI ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่แรงงานของมนุษย์ได้จะเป็นงานประเภทไหนนั้นมาลองดูกัน


ลักษณะงานที่ AI เข้ามาแทนที่ได้ยาก

งานที่ต้องอาศัยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรืองานที่ต้องใช้ Soft Skill  เช่น  การเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการอารมณ์ , การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน , การรับฟังและเข้าใจจิตใจผู้อื่น ฯลฯ รวมถึงงานที่เป็นแบบ Non-Routine  โดยต้องอาศัยปรับตัวตามสถานการณ์


5 สายงานที่ AI ยังทำแทนไม่ได้

1. งานด้านฝ่ายบุคคล  มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  0.55%

ฝ่ายบุคคลต้องมีทักษะในด้าน Soft Skill  ทั้งความเป็นผู้นำ การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อรับมือกับพนักงานภายในองค์กรซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำงานในลักษณะนี้ได้


2.งานด้านฝ่ายขาย / งานด้านฝ่ายการตลาด / งานด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI   1.3% , 1.4 % และ 1.5 % ตามลำดับ

ฝ่ายขายต้องใช้ทักษะในเรื่องการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน , การรับฟังและเข้าใจจิตใจผู้อื่น , การใช้วาทะศิลป์และจิตวิทยา  ซึ่งเป็นจุดที่ AI ยังไม่สามารถทำได้  ขณะที่ฝ่ายการตลาด จะต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือคิดแคมเปญการตลาดใหม่ๆ รวมถึงการรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า  ซึ่ง AI ไม่สามารถทำงานในลักษณะนี้ได้เช่นกัน   ส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องใช้ Soft Skill ทั้งทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้คน รวมถึงทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์  รวมถึงการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการสร้างอิมเมจที่ดีให้กับองค์กร  ซึ่งทักษะเหล่านี้ AI ก็ยังไม่สามารถทำได้เหมือนกัน

ai

3. งานด้านจัดอีเว้นท์  มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI   3.7 %

การจัดงานอีเว้นท์ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงาน ใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อนำเสนอธีมการจัดงานให้ลูกค้าผู้ว่าจ้างเห็นภาพและเข้าใจ รวมไปถึงการใช้ทักษะความเป็นผู้นำในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะจัดงาน  รวมถึงการทำงานในลักษณะเป็นทีม  ซึ่งนักจัดอีเว้นท์อาชีพต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวหลายด้านซึ่งแน่นอนว่า AI ยังทำงานในลักษณะนี้ไม่ได้


4. งานด้านการเขียนเชิงวรรณกรรม  มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI   3.8-4%

งานเขียนเชิงวรรณกรรมต้องใช้ทักษะหลายอย่างทั้งศาสตร์และศิลป์ใช้ศิลปะเชิงภาษาเพื่อสื่อสารขั้นสูง แสดงอารมณ์และบอกเล่าเรื่องราว ตามบริบทต่างๆ  โดยการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารอารมณ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีความหมายในเชิงเปรียบเปรย เปรียบเทียบหรือเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะใช้ AI ในการเขียน


5. งานด้านกราฟิกดีไซน์  มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  8.2%

งานด้านกราฟิกดีไซน์เป็นงานที่อาศัยจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่  ซึ่งทักษะแบบนี้ AI ยังไม่สามารถจะทำได้เช่นกัน

ลักษณะงานที่ AI เข้ามาแทนที่ได้

งานที่มีลักษณะทำแบบเดิม ทำซ้ำๆ เหมือนเดิม โดยไม่เปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน

1. พนักงานรับโทรศัพท์ มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  99%

พนักงานรับโทรศัพท์เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ทุกวันนี้มีระบบตอบรับอัตโนมัติทำให้ไม่จำเป็นต้องมีโอเปอร์เรเตอร์เป็นตัวกลางอีกต่อไป


2. พนักงานบัญชี
มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  98%

ทุกวันนี้งานด้านบัญชี เช่น  การลงรายรับ-รายจ่าย สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้  ช่วยให้เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่บัญชีอีกต่อไป ก็สามารถสรุปรายรับ-รายจ่ายหรือยอดขายในแต่ละวันได้ด้วยตัวเอง


3. พนักงานส่งของ, คนขับรถ
มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  94%

ในไม่ช้าพนักงานส่งของจะถูกแทนที่ด้วยโดรนหรือหุ่นยนต์ รวมไปถึงรถยนต์ไร้คนขับซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานขับรถอีกต่อไป


4. พนักงานห้าง /พนักงานร้านขายปลีก
มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  92%

ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยี  AI  ที่สามารถประมวลผลด้วยภาพและข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ สามารถดูว่าลูกค้าซื้ออะไรในร้าน แล้วเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากบัญชีของลูกค้าได้ทันทีหรือชำระค่าสินค้าผ่าน e-Wallet ในสมาร์ทโฟนได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีพนักงานประจำร้านอีกต่อไป


5.พนักงานพิสูจน์อักษร
มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI  84%

ตอนนี้มีโปรแกรมที่ช่วยพิสูจน์ตัวอักษรทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการพิสูจน์ตัวอักษรอีกแล้ว


ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานที่ต้องใช้ทักษะในเชิง Soft Skill หรืองานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ยังไม่สามารถแทนที่ด้วยAI  ได้ แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะในอนาคตเทคโนโลยีก้าวล้ำอาจพัฒนาความสามารถของ AI ได้อย่างรวดเร็วจนสามารถทำงานแทนที่แรงงานของมนุษย์ได้ทั้งหมดก็เป็นได้ ดังนั้นทุกคนต้องปรับตัวและหมั่นพัฒนาศักยภาพในเชิง Soft Skill ใหม่ๆ ให้ตัวเอง เพื่อความอยู่รอดและไม่เป็นดาวร่วงจนถูก AI แย่งงานไปในที่สุด


ข้อมูล :

https://salaryinvestor.com/trend/ai-and-work/

http://www.securitysystems.in.th/2020/09/future-of-occupations-in-ai-era/

https://www.chessstudio.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-ai-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2/