รายละเอียดสินเชื่อ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่อส่วนบุคคล

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

วงเงินที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท)

พนักงานประจำ

 

เจ้าของกิจการ

 

เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12  เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>=1,000,000 15.99% 21.50% 17.99% 23.50%
500,000-<1,000,000 17.99% 23.50% 19.99% 25.50%
150,000-<500,000 19.99% 23.50% 21.99% 25.50%
50,000-149,999 25.99% 28.00% 28.00% 28.00%
10,000-49,999 28.00% 28.00% 28.00% 28.00%

 

*เงื่อนไข :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,900 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 28.00% ต่อปี เงื่อนไขรวม : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น . หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด . ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด. สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

แคมเปญสำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคล Speedy Loan โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี Cash Voucher จาก Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท*

     

     

แคมเปญสำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.scb.co.th

 

เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ

รับ Cash Voucher Tesco Lotus มูลค่า (บาท)

20,000 - 49,999 บาท 
200
50,000 - 149,999 บาท
800
150,000 - 499,999 บาท
2,500
ตั้งแต่ 500,000 บาท 
10,000

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 

*เงื่อนไขแคมเปญ:

• รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.scb.co.th เท่านั้น

• ลูกค้าต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และจะต้องสมัครใช้บริการ SCB EASY App ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยลูกค้าจะได้รับ Cash Voucher Tesco Lotus มูลค่าตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อในแต่ละขั้น ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ผ่าน SCB EASY App ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

• ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับ Cash Voucher Tesco Lotus ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ EASY Bonus ใน SCB EASY App ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะส่งข้อความแจ้งวันที่สามารถเริ่มกดใช้สิทธิ์ Cash voucher Tesco Lotus ผ่านทาง SCB EASY App ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดใช้สิทธิ์ Cash Voucher Tesco Lotus ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (เวลา 24.00 น.)

• Cash Voucher Tesco Lotus 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 10 นาทีหลังจากที่กดใช้สิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง Cash voucher Tesco Lotus ต่อใบตามความเหมาะสม

• ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง Cash Voucher Tesco Lotus  ที่กดใช้สิทธิ์ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด โดยหากไม่ได้กดใช้สิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ EASY Bonus หรือกดใช้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้ Cash Voucher Tesco Lotus  ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้

• จำกัดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษลูกค้า  1 บัญชีเงินกู้ / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ Cash Voucher Tesco Lotus  ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ไม่ได้รับ Cash Voucher Tesco Lotus เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

- การไม่สามารถใช้ Cash Voucher Tesco Lotus ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ EASY Bonus

- การใช้ Cash Voucher Tesco Lotus ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้

• สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

• ลูกค้าที่ได้รับ Cash Voucher Tesco Lotus ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่ง Cash Voucher Tesco Lotus มีสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ และมีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคารฯ จนถึงขณะรับ Cash Voucher Tesco Lotus

• ธนาคารฯ และเทสโก้โลตัส ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ และเทสโก้ โลตัส ถือเป็นที่สุด

• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

 

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร