รายละเอียดสินเชื่อ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่อส่วนบุคคล

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

วงเงินที่ได้รับ

อนุมัติ (บาท)

พนักงานประจำ

 

เจ้าของกิจการ

 

เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12  เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>=1,000,000 15.99% 21.50% 17.99% 23.50%
500,000-<1,000,000 17.99% 23.50% 19.99% 25.50%
150,000-<500,000 19.99% 23.50% 21.99% 25.50%
50,000-149,999 25.99% 28.00% 28.00% 28.00%
10,000-49,999 28.00% 28.00% 28.00% 28.00%

 

*เงื่อนไข :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,900 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 28.00% ต่อปี เงื่อนไขรวม : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น . หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด . ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด. สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

แคมเปญสำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว** 1 ใบ มูลค่า 5,500 บาท

     

     

**เงื่อนไขแคมเปญ: รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ Speedy Loan ที่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ที่ www.scb.co.th) เท่านั้น . เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อข้างต้น และเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ ราคา 5,500 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ .ลูกค้าที่ได้รับกระเป๋าล้อลากฯ ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งกระเป๋าล้อลากฯและมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับกระเป๋าล้อลากฯ .ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลากฯภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งแก่ธนาคารไว้ .หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด .ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของอธนาคารเป็นที่สุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

 

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร