How to แก้ชง เสริมดวง ปีเสือ 2565

ใกล้เทศกาลตรุษจีน มักจะได้ยินคนพูดถึงคำว่า “ปีชง” ในทางโหราศาสตร์จีนหมายถึงเป็น “ปีปะทะ” จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ทั้งในทางด้านดีและร้าย เช่น การเงิน การงาน สุขภาพ ครอบครัว ความรัก เป็นต้น โดยในปี 2565 ตรงกับปีเสือมี 4 ปีนักษัตรที่ชง จะมีปีอะไรบ้างมาดูกัน


ปีวอก   ปีชง 100%  ควรรักษาศีล นั่งกรรมฐาน

ปีขาล    ปีชงร่วม  ควรไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา บริจาคโลหิต

ปีมะเส็ง  ปีชงร่วม  ควรไปเติมน้ำมันตะเกียง ถวายเทียน ถวายหลอดไฟที่วัด

ปีกุน     ปีชงร่วม   ควรทำบุญเกี่ยวกับน้ำ เช่น  บริจาคน้ำดื่ม, บริจาคสร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

วิธีเสริมดวง-แก้ชง ปีเสือ 2565

  • ไปวัดจีนหรือศาลเจ้า กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วย (เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา) คนปีชงจะไปเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ฝากดวงให้ท่านช่วยคุ้มครองผ่อนร้ายกลายเป็นดี

  • ไปทำบุญไหว้พระ ถวายสังฆทาน, วิหารทาน, ธรรมทาน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

  • ไปทำบุญสงเคราะห์ชีวิตสัตว์หรือการบริจาค เช่น  ปล่อยปลา – นก,  ไถ่ชีวิตโค – กระบือ, บริจาคโลหิต, บริจาคเงินสนับกิจกรรมสาธารณกุศล, บริจาคโลงศพ เป็นต้น


ข้อห้ามปีชง

  • มีความเชื่อว่า ไม่ควรไปร่วมงานศพ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้นำกิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วย เมื่อกลับจากงานศพ ก่อนเข้าบ้านให้นำกิ่งใบทับทิมชุบน้ำสะอาดแล้วพรมปัดให้ทั่วตัว

  • มีความเชื่อว่า ไม่ควรไปส่งศพคนตาย เช่น อยู่ในพิธีฝังศพ, นำหีบศพลงหลุม เพราะเชื่อว่าดวงชะตาของคนปีชงจะได้รับผลกระทบ อาจทำให้เกิดเจ็บป่วยหรือการงานเกิดปัญหาอุปสรรค

แนะนำวัดจีน เสริมดวง - แก้ชงรับปีเสือ 2565

  • วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่ 1) วัดนี้เป็นที่ตั้งของตำแหน่งหัวมังกร เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความดีงาม และอำนาจบารมี คนจึงนิยมไปไหว้เพื่อความเป็นมงคลในการเริ่มต้นปี

  • วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดแห่งนี้เป็นดั่งท้องมังกร เชื่อกันว่าส่งผลให้ผู้มาขอพรพบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณธัญญาหาร และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองและครอบครัว

  • วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) วัดนี้เป็นส่วนหางมังกรเป็นวัดจีนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

  • ศาลเจ้าไต้ฮงกง (มูลนิธิปอเต็กตึ้ง) สามารถไปบริจาคโลงศพและกราบขอพรเทพเจ้าให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

  • วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัด และมีองค์เทพสำคัญๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนสามารถไปกราบสักการะเทพธรรมบาลเพื่อความเป็นสิริมงคล


รู้วิธีแก้ชงไหว้พระเสริมดวงกันแล้ว หากเห็นป้ายสัญลักษณ์ QR Code น้องมีบุญสามารถบริจาคเงินทำบุญแบบ E-Donation ผ่านแอป SCB EASY ได้ทันทีไม่ค่าธรรมเนียม