ไหว้ 8 วัดจีนกับ “ทำบุญทันใจ”

คนไทยเชื้อสายจีนนิยมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดและศาลเจ้าต่างๆ  วันนี้ขอแนะนำลิสต์รวบรวม 7 สถานที่มหามงคลอันเป็นที่ศรัทธา  สำหรับผู้ที่ต้องการไปไหว้พระไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลและสะเดาะเคราะห์แก้ชงให้กับตนเองและครอบครัว

วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่ 1)

วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยยี่มีประวัติความเป็นมายาวนานโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2414 มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบจีนพื้นถิ่นทางตอนใต้ ตามแบบฉบับช่างสกุลแต้จิ๋ว ซึ่งเน้นการวางแปลนตามแบบวัดหลวง จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ชื่อวัดมังกรกมลาวาสเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดเล่งเน่ยยี่ถือเป็น 1 ใน 3 ของวัดจีนที่เรียกว่าวัดมังกร

วัดนี้เป็นวัดที่ตั้งของตำแหน่งหัวมังกร ตำแหน่งท้องมังกรถูกวางไว้ที่วัดเล่งฮกยี่ จ.ฉะเชิงเทรา ส่วนตำแหน่งหางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮั่วยี่ จังหวัดจันทบุรี มังกรถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นตัวแทนของพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความดีงาม และอำนาจบารมี ส่วนใหญ่จึงนิยมไปไหว้พระในวัดที่มีมังกรเกี่ยวข้องเพื่อความเป็นมงคลในการเริ่มต้นปี อีกทั้งวัดเล่งเน่ยยี่ยังขึ้นชื่อเรื่องการไหว้ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าแห่งดวงชะตา ขอพรแก้ปีชง ในแต่ละปีผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญ ขอพร ทำพิธีแก้ชง เสริมมงคลกันที่นี่เป็นจำนวนมาก


ที่ตั้ง บนถนนเจริญกรุงระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (https://goo.gl/maps/YX4E8ZAtBRxhoUaM6)

วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เรามาไหว้ขอพรกันต่อที่วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่ เปรียบวัดแห่งนี้เป็นดั่งท้องมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลให้ผู้มาขอพรจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณธัญญาหาร และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองและครอบครัว วัดจีนประชาสโมสรเป็นวัดพุทธนิกายมหายาน นับเป็นวัดจีนเก่าแก่และแห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ.2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็นวัดจีนประชาสโมสร พร้อมป้ายชื่อพระราชทาน ส่วนชื่อจีน เล่งฮกยี่ หมายถึงมังกรแห่งโชคลาภวาสนา

ภายในวัดนี้เป็นที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะเป็นจำนวนไม่น้อย เช่น พระประธาน ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศอายุกว่า 150 ปี องค์สิบแปดอรหันต์ เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งระฆังใบใหญ่ที่สุดหนึ่งในสามของโลก ผู้ที่มาขอพรที่วัดเล่งฮกยี่ตามความเชื่อจะต้องตีระฆังหนักกว่าหนึ่งตันใบนี้ด้วย และที่นี่จะมีการไหว้ขอพรครบ 20 จุดตามธรรมเนียมจีนโบราณด้วย

ที่ตั้ง ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (https://goo.gl/maps/WrywZho5Wwd23EmSA)

วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)

วัดนี้นับเป็นส่วนหางมังกร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2520 เป็นวัดในพุทธศาสนามหายานฝ่ายจีนนิกาย และเป็นวัดจีนขนาดใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยและศิลปะจีนตอนใต้ มีการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม เมื่อเข้าไปภายในวัดจะพบกับบรรยากาศอันร่มรื่นเงียบสงบ บริเวณด้านหน้าจะเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาลซึ่งภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์

นอกจากนั้นด้านหลังยังเป็นที่ประดิษฐานพระสกันทโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ด้านในวัดจะมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อนสามชั้น ยอดเป็นรูปเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานสามพระองค์ ซึ่งผู้คนมักมาขอพรแก้ปีชงที่นี่ด้วยเช่นกัน


ที่ตั้ง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (https://goo.gl/maps/mkMZT4DxSApz6sa96)

ศาลเจ้าไต้ฮงกง (มูลนิธิปอเต็กตึ้ง)

หลวงปู่ไต้ฮงกงเป็นนักบวชสมัยราชวงศ์ซ่ง ว่ากันว่าท่านจะเดินทางโปรดสัตว์ไปทั่ว สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีน สำหรับศาลเจ้าไต้ฮงกง (มูลนิธิปอเต็กตึ้ง) ในประเทศไทยนั้น สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2452-2461 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงกงมหาเถระผู้ริเริ่มบำเพ็ญกุศลในการจัดฌาปนกิจศพไร้ญาติตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ้องที่อัญเชิญมาจากเมืองจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์พระราชทานเงินให้กับคณะเก็บศพไต้ฮงกงปีละ 2,000 บาท ต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าไต้ฮงกงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2497 ครั้งนั้นได้จัดให้มีการฉลอง 7 วัน 7 คืน มีการทำบุญทิ้งกระจาด และต่อไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังศาลเจ้าด้วย

ในช่วงตรุษจีนจะมีคนมาบริจาคโลงศพและกราบขอพรให้แคล้วคลาดจากอันตรายที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงเป็นจำนวนมากและที่นี่มีการแจกสาคูจึงมีคนมารอรับขนมสาคูซึ่งถือว่าเป็นขนมมงคลประจำปีด้วย


ที่ตั้ง บริเวณ สน.พลับพลาไชย 1,2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (https://goo.gl/maps/vEd3Jd92cd1x6Qkx6)

วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่)

วัดทิพยวารีวิหารเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย ถือว่าเป็นวัดจีนที่เก่าแก่มากสร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี ปี พ.ศ.2319 เหตุที่วัดใช้ชื่อว่า ทิพยวารี เพราะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำทิพย์อยู่ภายในวัดนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีองค์เทพสำคัญๆ มากมาย ได้แก่ หมออูโต๋ว องค์ไท้อิม เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม เทพฮั้วกวงไต่ตี่ (เทพ 3 ตา) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และรูปหล่อจำลองของหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยวารี ส่วนด้านซ้ายของวัดจะเป็นศาลเทพมังกรเขียวที่ประดิษฐานเทพไท้เอี๊ยง ซึ่งเสมือนเทพารักษ์ผู้พิทักษ์บ่อน้ำทิพย์ประจำวัด และเทพมังกรเขียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนแต้จิ๋วและยังเป็นในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนมาเป็นเวลาช้านานอีกด้วย โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนมากราบสักการะเทพธรรมบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลมากพอๆ กับวัดเล่งเน่ยยี่เหมือนกัน

ที่ตั้ง ซอยทิพยวารี (ตรงข้ามดิโอลด์สยาม) ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ (https://goo.gl/maps/gFnR6bWiPMsyHx1n7)

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดนี้เป็นวัดสาขาที่ 2 ของวัดเล่งเน่ยยี่ที่เยาวราชจึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนยุคราชวงศ์หมิง-ซิง สร้างขึ้นบนพื้นที่ราวๆ 12 ไร่ ที่ประณีตงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ว่ากันว่าใครได้เข้าไปเหมือนได้ไปเยือนพระราชวังจีนอย่างนั้นเลย ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี (พ.ศ.2539-2551) ภายในประกอบด้วยพระอุโบสถ วิหาร ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยรูปเคารพของพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าต่างๆ ตามคติความเชื่อแบบจีน และอาคารขนาดใหญ่ด้านหลังยังเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันตาพันมือ ซึ่งแกะสลักด้วยไม้เนื้อหอมจากประเทศจีนอีกด้วย วัดนี้มีชื่อเสียงเรื่องแก้ปีชงตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนอีกด้วย จุดไหว้เพื่อมงคลชีวิตคือ องค์ไท้ส่วย องค์แป๊ะกง เจ้าแม่กวนอิม


ที่ตั้ง ถนนเทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(https://goo.gl/maps/CB7h8bKRhnTVfEzy8)

วัดโพธิ์เย็น (จีนนิกาย)

หากใครต้องการกราบสักการะขอพรที่วัดโพธิ์เย็นจะต้องเดินทางไปไกลสักหน่อยเพราะตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี วัดนี้เป็นวัดในพุทธศาสนาจีนนิกาย สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย เมื่อก่อนเคยเป็นโรงเจมาก่อน พระอุโบสถวัดโพธิ์เย็นสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2494 มีความสวยงามตามแบบศิลปะทิเบต นับว่าเป็นพระอุโบสถแห่งแรกฝ่ายมหายานในพระพุทธศาสนาที่มีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สามารถอุปสมบทพระภิกษุจีนและสามเณรจีนได้ ซึ่งสมัยก่อนต้องไปทำพิธีถึงเมืองจีน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในวัดโพธิ์เย็นที่เป็นจุดไหว้เพื่อมงคลชีวิต คือ พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (กวนอิมผู่สัก) พระศรีอริยเมตไตรยมหาโพธิสัตว์ พระสยามตาราโพธิสัตว์หรือพระสุนทรีวาณีโพธิสัตว์ (เหล็กโต่วบ้อ) นอกจากนั้นยังมีเบญจวัชรเจดีย์ หรือเจดีย์ทิเบต 5 องค์ และวิหารบูรพาจารย์ตั้งอยู่ด้านหลังวัดโพธิ์เย็นด้วย และจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือแผ่นจารึกปรัชญาภาษาทิเบต ตรุษจีนนี้แวะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโพธิ์เย็นกันได้เหมือนกัน


ที่ตั้ง ตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (https://goo.gl/maps/2wgcUkZg6PR6Fww28)

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และเป็นวัดมหายาน นำโดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ.2532 โดยตั้งชื่อว่า วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม และได้วางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าในปี พ.ศ. 2536 ต่อมาในปีพ.ศ.2537 ก่อสร้างศาลากตัญญูอนุสรณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) และได้น้อมศรัทธาสร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และนอกจากการเผยแพร่ศาสนานิกายมหายานให้เป็นที่รู้จักแล้ว ทางวัดยังส่งเสริมการศึกษาให้แก่ชาวไทยในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย ในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือ พระศรีอริยเมตไตรย พระศรีอริยเมตไตรย ในพุทธทำนายเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้ามีอายุได้ 5000 ปี สร้างจากทองสัมฤทธิ์ ลักษณะอาการเบิกบานเป็นสุขตลอดเวลาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ภายในวัด มีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ พระสหัสสหัตถสหัสสเนตร (พันมือพันตา) แกะสลักจากไม้แดง มาจากประเทศจีน มีความสูง 6.50 เมตร กว้าง 3.19 เมตร สี่หน้ารวมพันมือพันตา

หากขับรถมาจากทางแม่จัน จังหวัดเชียงราย จะเห็นพระศรีอริยเมตไตรยอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามแล้ว

ที่ตั้ง 80 ม.9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

(https://goo.gl/maps/cyvgTEC36Ecvs4kS8)

มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๗ วัดจีนเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้ว ชวนมาบริจาคเงิน ทำบุญแบบ E-Donation สร้างบุญกุศลผ่านแอป SCB EASY มีขั้นตอนดังนี้

>> สแกน QR Code ทำบุญทันใจใกล้ตู้รับเงินบริจาค

>> กด ‘ยอมรับ’ ให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ ให้แก่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยรับบริจาค เพื่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

>> ใส่จำนวนเงินบริจาค กดปุ่มยืนยัน เงินก็ส่งไปเข้าบัญชีวัดโดยตรง


ข้อมูลบริจาคที่ส่งไปกรมสรรพากรจะถูกนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยเราสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลที่เราบริจาค E-Donation ไปแล้วที่เว็บไซต์กรมสรรพากร

https://epit.rd.go.th/BOAPP_RDINET/EFLoginService?service=DNT