Money Market กองทุนรวมไอเทมเด็ดสำหรับเก็บเงิน

ในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนคงจะมีประสบการณ์ ต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือหยุดทำงานจนทำให้เกิดปัญหาเงินช้อตกันบ้าง ส่วนใครที่ยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย


แต่เพื่อความไม่ประมาท เราขอชวนทุกคนมาสร้างเกราะป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆ เผื่อวันข้างหน้า จะได้รับมือไหว โดย ไอเทมดีๆ ที่เรามองว่าสามารถใช้เป็นแหล่งเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน รวมถึงเงินออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้นๆ ได้ ก็คือ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) นั่นเอง


ใครที่กำลังมองหาช่องทางเก็บเงินเตรียมไว้ใช้เผื่อมีอะไรฉุกเฉิน Money Market ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ตรงสเป็กพอสมควร เพราะขึ้นชื่อว่าเงินเผื่อฉุกเฉิน ก็ควรจะนำออกมาใช้ได้ไว ในยามที่ต้องการ ซึ่ง Money Market เป็นกองทุนรวมที่ได้เงินคืนไวพอสมควร คือ ขายวันนี้ ในเวลาทำการ ก็ได้เงินแล้วในวันทำการถัดไป แถมยังเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นจึงถือเป็นไอเทมที่ดี สำหรับการใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยการออมและลงทุนด้วย


ส่วนคำแนะนำในการเตรียมเงินเพื่อเป็นสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินคือ ควรจะมีอย่างน้อย 3-6 เท่า ของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน แต่ถ้าจะให้ดี ผ่านสถานการณ์โควิดที่ธุรกิจปิดๆ เปิดๆ กันยาวนานแล้ว หากสามารถทำได้ ก็ควรเตรียมสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนจะดีกว่า


สาเหตุที่แนะนำให้แบ่งเงินสภาพคล่อง หรือเงินที่จะใช้เพื่อเป้าหมายระยะสั้นๆ มาเก็บผ่านกองทุน Money Market ก็เพราะว่า ยุคนี้ โอนง่าย จ่ายสะดวก อาจจะทำให้เราเผลอหยิบเงินที่เราเตรียมไว้เป็นสภาพคล่อง ไปชอปปิง หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ ทางที่ดี แยกเก็บคนละช่องทางแบบนี้ ก็จะช่วยให้เราอุ่นใจได้มากกว่า

2182734651

นอกเหนือจากลงทุน Money Market เพื่อเก็บสภาพคล่องแล้ว ใครที่ต้องการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นอื่นๆ เช่น ซื้อบัตรคอนเสิร์ต ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กองทุนนี้ก็เป็นช่องทางที่ตอบโจทย์ได้ดี เพราะเมื่อเป้าหมายอยู่ไม่ไกล ก็ไม่ควรจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงๆ


ตัวอย่าง การแบ่งเก็บเงินใน Money Market ก็คือ ในกรณีเป็นมนุษย์เงินเดือน สามารถใช้วิธีการ แบ่งเงินทันทีหลังจากได้รับเงินเดือน หรือได้รับรายได้ในแต่ละครั้ง เช่น อาจจะแบ่งไว้ 10-20% เพื่อไปลงทุน พักเงินไว้ใน Money Market จากนั้นก็ทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินที่ตุนไว้ เพียงพอ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนในที่สุด


ส่วนในกรณีที่วางแผนเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นๆ ก็อาจจะใส่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก โดยอาจทยอยแบ่งเงิน จากเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับเก็บสะสมเพิ่มเติม จากอัตราที่แบ่งเก็บปกติ พอถึงเวลาต้องการใช้จริง ก็มีเงินเพียงพอแล้ว


สำหรับ ใครที่ไม่รู้ว่า Money Market ไปลงทุนอะไร ขออธิบายเพิ่มเติมว่า Money Market เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ความเสี่ยงต่ำ จะมีนโยบาย เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับ กองทุน Money Market แนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B) หรือ SCBTMFPLUS-B เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท


เอาเป็นว่า ใครตั้งใจเก็บเงินเป็นสภาพคล่องไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเป้าหมายระยะสั้น ลองใช้ไอเทมกองทุนรวม Money Market กันดูได้

คำเตือน

·   กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B) หรือ SCBTMFPLUS-B มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ เสี่ยงต่ำ

·  การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

·   ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

·   ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด


จัดทำโดย SCB CIO Office [คุณจารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ (IC Complex1)/ผู้วางแผนการลงทุน (IP) license no. 114051]


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566