5 จุดเด่นเทอมฟันด์ที่นักลงทุนควรรู้

เทอมฟันด์ เป็นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่นักลงทุนหลายคนอาจจะคุ้นชื่อและซื้อเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะเข้าใจประโยชน์ของกองทุนประเภทนี้ดี


แต่ก็ยังมีนักลงทุนมือใหม่จำนวนมากที่ได้ยินชื่อกองทุนแล้ว เอ๊ะ! คืออะไร แตกต่างจากกองทุนรวมปกติตรงไหน แล้วมีความน่าสนใจลงทุนอย่างไร


วันนี้ เราจะมาชวนมาทำความรู้จักกับกองทุนนี้กัน กับ 5 จุดเด่นของเทอมฟันด์ ที่นักลงทุนควรรู้


1. เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีกำหนดอายุโครงการเอาไว้ชัดเจน


นี่คือข้อแตกต่างแรกเลยที่ทำให้ เทอมฟันด์ต่างจากกองทุนรวมทั่วไป เพราะกองทุนรวมทั่วไปซื้อขายได้ทุกวันทำการ แต่เทอมฟันด์ซื้อได้ในช่วงเสนอขายกองทุนเท่านั้น จากนั้นจะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อ ครบอายุโครงการ ไม่สามารถขายก่อนครบอายุโครงการได้ จึงเหมาะกับคนที่มีเงินเย็น ไม่ได้มีความต้องการนำเงินไปใช้ในช่วงเวลานั้นๆ


เช่น ถ้าจะซื้อเทอมฟันด์ อายุ 3 เดือน ก็ต้องแน่ใจว่า ไม่ได้เอาเงินนี้ไปใช้ในช่วง 3 เดือนนี้แน่ๆ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะได้เมื่อขายคืนหลังครบอายุโครงการ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลออกมาระหว่างที่ลงทุน


2. มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ


เทอมฟันด์ที่ขายอยู่นท้องตลาดนั้น จะกำหนดนโยบายว่าไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือเงินฝากต่างประเทศ เป็นหลัก ซึ่งในส่วนของเทอมฟันด์ที่ SCB เป็นผู้เสนอขายนั้น บริหารจัดการโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ผู้จัดการกองทุนจะไปเลือกตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ลง และกองทุนก็มักจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วย

2160671621

3. มีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ


ถ้าไปดูระดับความเสี่ยงของกองทุนเทอมฟันด์ จะพบว่า กองทุนประเภทนี้ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงระดับ 4 คือ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ


หลายคนอาจสงสัยว่า ลงทุนกับเงินฝากกับตราสารหนี้ ทำไมยังเสี่ยง  ก็ต้องบอกว่า เพราะบางกองทุนในกลุ่มเทอมฟันด์ อาจนำเงินลงทุนไม่เกิน 20% ของ NAV ไปเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือที่เรียกว่า non-investment grade กับ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ หรือ unrated


ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้อยู่ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่ไปลงทุนผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งกลุ่ม non-investment grade และ unrated มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่ากลุ่ม investment grade อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้จัดการกองทุนเลือกตราสารที่มีคุณภาพสูง นักลงทุนก็จะคลายกังวลเรื่องปัญหาผิดนัดชำระหนี้ไปได้


ทั้งนี้ มีหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจคือ โดยปกติ กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง จะมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่นักลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นหากลงทุนในเทอมฟันด์ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ก็หมายความว่า มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง ขาดทุนได้บ้าง แต่ผลตอบแทนก็คงไม่ได้สูงมาก ส่วนความเสี่ยงขาดทุนก็จะไม่สูงมากเช่นกัน


อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนเทอมฟันด์ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดจำหน่าย เลือกลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับ investment grade ไม่มีการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนลงไปได้ โดยตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่เทอมฟันด์ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ไปลงทุน จะเป็นกลุ่มตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีน และกาตาร์ ซึ่งมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่ง และอยู่ในกลุ่ม investment grade


4. เหมาะกับคนที่ไม่พร้อมลงทุนในหุ้น แต่ก็อยากให้เงินทำงานหาผลตอบแทนได้


ถ้าถามว่า เทอมฟันด์ เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน ก็ต้องบอกว่า เป็นคนที่ไม่ได้อยากเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากเฉยๆ ต้องการมองหาช่องทางลงทุนที่จะคาดหวังผลตอบแทนได้ดีกว่าเงินฝาก แต่ก็ไม่ได้พร้อมจะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็ตาม อยากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่านั้น แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า แต่โอกาสขาดทุนก็น้อยกว่าเช่นกัน


เช่น กลุ่มเจ้าของกิจการที่มีเงินเก็บจำนวนมาก ต้องการเก็บเงินก้อนนี้ไว้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต มากกว่าที่จะนำไปลงทุนความเสี่ยงสูงๆ หรือคนทำงานอยู่ในช่วงวัยที่มีเงินเก็บจำนวนมากที่เตรียมเอาไว้ใช้ในอนาคต หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเกษียณอายุมาหมาดๆ ได้เงินบำเหน็จก้อนใหญ่มา และไม่ได้ต้องการนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับอะไรที่เสี่ยงสูงๆ ต้องการเน้นรักษาเงินต้นเอาไว้ จึงเอาไปลงทุนเทอมฟันด์ เพื่อเก็บเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆ เอาไว้ทยอยใช้จ่ายในช่วงที่เหลือของชีวิต


อย่างไรก็ดี มีเงื่อนไขที่สำคัญมากๆ ของเทอมฟันด์ที่ออกมาในเวลานี้คือ กองทุนนี้ไม่ได้เสนอขายกับนักลงทุนรายย่อย แต่จะเน้นเสนอขายกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูง เพราะต้องลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท


5. ซื้อง่าย ลงทุนสะดวก


กองทุนเทอมฟันด์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เสนอขายนั้น นอกจากมีจุดเด่นเรื่องมีจำนวนช่วงอายุโครงการให้เลือกมากถึง 3 ช่วงอายุ คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกหลากหลายแล้ว กองทุนยังมีเสนอขายทุกสัปดาห์ แปลว่า นักลงทุนต้องการซื้อเมื่อไร่ ก็มีให้ซื้อได้ ที่สำคัญ ยังสามารถทำรายการซื้อผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ www.scbeasy.com ได้ ในช่วงเวลาทำการ เรียกว่า อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้


ทั้งหมดนี้คือ 5 จุดเด่นของเทอมฟันด์ ที่เรานำมาอธิบายคร่าวๆ เท่านั้น ใครที่สนใจลงทุน แนะนำให้เปิดอ่านหนังสือชี้ชวน เพื่อดูรายละเอียดของกองทุนที่ชัดเจนอีกครั้ง และพิจารณาว่า นโยบายลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองหรือไม่ ตราสารหนี้ที่ไปลงทุน เป็นตราสารที่มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับเครดิตดีแค่ไหน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เอาไว้ก่อน ที่สำคัญคือ อายุโครงการเท่าไหร่ที่เหมาะกับระยะเวลาลงทุนที่ตัวเองต้องการที่สุด


เมื่อเลือกได้แล้ว เดินหน้าลงทุน ก็รอลุ้นผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการว่าจะทำได้ตามที่ประมาณการเอาไว้หรือไม่


คำเตือน

·  การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
·  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
·  ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
·  กองทุนเทอมฟันด์ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ในหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
·  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของกองทุนกำหนด ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


บทความจัดทำโดย SCB CIO Office [คุณจารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ (IC Complex1)/ผู้วางแผนการลงทุน (IP) license no. 114051]