จักรวาลการลงทุนในกองทุนรวมทุกวันนี้ พัฒนาไปไกล


20 ปีก่อน ... หากสนใจซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”)แห่งไหน ก็ต้องไปซื้อผ่านธนาคารที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายให้กับบลจ.แห่งนั้น หากต้องการซื้อกองทุนเด็ด กองทุนดัง ผลประกอบการย้อนหลังดี กำลังเป็นที่ต้องการของนักลงทุนแต่เป็นกองทุนที่มาจาก บลจ.หลายๆแห่ง นักลงทุนก็ต้องเดินสายเปิดบัญชีกองทุน กรอกเอกสาร ผูกบัญชีซื้อขายกองทุนเข้ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกับสารพัดบลจ. กับธนาคารหลายแห่งตามไปด้วย เป็นยุคที่สมุดบัญชีกองทุนและสมุดบัญชีออมทรัพย์จากสารพัดธนาคาร มัดรวมกันอย่างหนา


10 ปีก่อน.… เริ่มมีทางเลือกในการซื้อกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้น

หนึ่ง...ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) แต่ถ้าจะซื้อกองทุนหลาย ๆ บลจ. ก็อาจต้องกรอกฟอร์มขอเปิดเลขที่ผู้ถือหน่วยของหลายบลจ. ซึ่งแบบฟอร์มซื้อขายก็ต่างกันไป เพราะยังคงเป็นการเปิดบัญชีตรงกับบลจ.โดยผ่านบล. ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายเท่านั้น ทำให้ผู้ลงทุนมักบ่นถึงความไม่สะดวก หรือ สอง...ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (“บลน.”) ซึ่งบางครั้งก็สร้างความสับสนให้กับนักลงทุนมือใหม่อยู่ไม่น้อย เพราะความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์มากกว่า ทำให้นอกจากนักลงทุนจะต้องเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุนแล้ว ยังต้องเลือกช่องทางการเปิดบัญชีกองทุนที่มีหลากหลาย เป็นปัญหาทางเลือกที่เยอะเกินไปอีก

ปัจจุบัน...ทางเลือกในการซื้อกองทุนรวมเปิดกว้าง กับกองทุนคัดสรรจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ เพียงเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนผ่านช่องทางธนาคารที่เราเชื่อมั่น เพียงแห่งเดียว
ทุกวันนี้ ลูกค้าสามารถเปิด “บัญชีกองทุน” กับธนาคาร แล้วธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเราไม่ต้องติดต่อหลายบลจ.ให้วุ่นวาย อีกทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็ถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่ถูกส่งต่อไปยังบลจ.ต่างๆ โดยบัญชีกองทุนที่เปิดกับธนาคารรูปแบบนี้ เรียกว่า “บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)” นั่นเอง


บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน(Omnibus Account)” คืออะไร ?

รูปแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีคือ บลจ.ขายผ่านช่องทางธนาคารซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบลจ.เอง ดังนั้น ธนาคาร ก็คือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) มีช่องทางติดต่อลูกค้า เช่น แอป และสาขาธนาคาร ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกองทุนรวมพัฒนาไปมาก ฝั่งธนาคารซึ่งมีความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ก็สามารถนำสินค้ากองทุนดีๆ จากหลากหลายบลจ. มาเสิร์ฟให้นักลงทุน ได้เลือกสรรลงทุนอย่างหลากหลาย โดยธนาคารจะเก็บบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ของลูกค้า แยกต่างหากกับทรัพย์สินของธนาคาร นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ ก็แจ้งกับธนาคารได้เลย ไม่ต้องไล่แจ้งเปลี่ยนกับ บลจ.ต่างๆ ทีละแห่งด้วยตนเอง ทำให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ลงทุนในกองทุนรวม

สรุปบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) คือบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ชนิดไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ที่นักลงทุนเปิดเพียงบัญชีเดียวที่ธนาคาร ก็เหมือนได้ platform เปิดกว้างให้เราสามารถซื้อขายกองทุนจากหลากหลาย บลจ. ได้นั่นเอง สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเปิดบัญชีก็คือ ควรเลือกธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง ฐานเงินทุนแข็งแกร่ง และมีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ เพื่อให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ

แล้ววันนี้...การซื้อกองทุนหลากหลายบลจ.จะไม่เป็นปัญหายุ่งยากอีกต่อไป ด้วยบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จากธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งจักรวาลกองทุนรวม บนแอป SCB EASYทำไมต้องเป็น บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จากธนาคารไทยพาณิชย์

เพราะ “ลงทุนง่ายกับหลากหลาย บลจ.ชั้นนำผ่านแอป SCB Easy ที่เดียว”

นเหมือนใบเบิกทางในการเข้าถึงกองทุนรวมจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีเพิ่มเติมหลายๆ ที่ ไม่ต้องโหลดแอปหลายตัว ไม่ต้องกรอก ข้อมูลยืนยันตัวตนหลายครั้ง หรือผูกบัญชีหลายรอบ

  • ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมจากหลากหลาย บลจ. หลายร้อยกองทุน ผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปSCB EASY ได้ในที่เดียว
  • ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ด้วยกองทุนรวมจากหลากหลายบลจ.ที่คัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ SCB เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกลงทุนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคลได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ลงทุนง่าย ครบ สามารถซื้อ-ขายได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกกองทุนได้ที่แอป SCB EASY ที่เดียว


เปิดบัญชีกองทุน ลงทุนหลากหลายบลจ.ชั้นนำ ได้แล้ววันนี้

คัดสรรกองทุนเด่นจากหลากหลายบลจ. ทั้ง SCBAM และบลจ.ชั้นนำอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของ SCB เลือกกองทุนพื้นฐานดี ผลการดำเนินงานเด่น ให้เลือกลงทุนเพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย และสร้างโอกาสรับผลตอบแทน สามารถเปิดบัญชี และเริ่มลงทุนได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ที่แอป SCB EASY


ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY

1. สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY

2. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนบนแอป SCB EASY อยู่แล้ว และต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)


ขั้นตอนการซื้อกองทุนบนแอป SCB EASY

ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อ/ขายกองทุนจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ ครบจบ ที่แอป SCB EASY ง่ายๆ ได้เอง
ใครที่สนใจลงทุนผ่านกองทุนรวม ไม่ว่าจะมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว แนะนำให้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บนแอป SCB Easy ไว้เป็นทางเลือกที่ช่วยให้การลงทุนคล่องตัวขึ้น สะดวกสบายขึ้น โดยสามารถเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ ที่แอป SCB easy หรือ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : 

  • บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เป็นบัญชีกองทุนรวมที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้ลงทุน จึงไม่สามารถลงทุนในกองทุนรวมประเภท RMF, SSF, TESG เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

#บัญชีซื้อขายกองทุนบลจ.อื่น #OmnibusAccount #นิ้วโป้ง

#SCBX #SCBWealth #SCBEASY