ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมรับศึกการค้าสหรัฐฯ-จีน ได้อย่างไรบ้าง?

1. เพิ่มช่องทางด้านการผลิต การนำเข้าวัตถุดิบ ระดับสินค้าคงคลัง และแรงงานให้พร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ถูกจังหวะและเวลา โดยเฉพาะช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้นำเข้า

2. ขยายฐานลูกค้าเดิม และเร่งเจาะตลาดใหม่

  • ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นโอกาสที่จะเร่งเจาะตลาดจีน

  • ให้ความสำคัญกับการหาตลาดใหม่อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

3. เตรียมแผนการเงินสำรอง สำหรับกิจการให้มีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา ทั้งเงินทุนสำรองและเงินหมุนเวียนเพื่อความพร้อมรับมือวิกฤตทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อเรา -คลิก-