เทคนิคการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี

ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเทคนิคในการสร้าง เครดิต ทางการเงินที่ดี เรามาทำความรู้จักกับความหมายและความสำคัญของเครดิตทางการเงินกันก่อนดีกว่า


เครดิตทางการเงิน หมายถึง ความน่าเชื่อถือทางการเงิน ที่ส่งผลดีในด้านการขอกู้สินเชื่อต่างๆ หรือการทำธุรกิจ ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินทั่วไป ทั้งนี้เพราะเมื่อคุณมีเครดิตที่ดี ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็จะมองว่าคุณมีความน่าเชื่อถือ ทำให้การขอสินเชื่อ หรือบริการต่างๆ ทางการเงินจากสถาบันทางการเงินนั้นง่ายกว่าคนทั่วไปหรือผู้ที่มีประวัติทางการเงินไม่ดีนัก ฉะนั้นเครดิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก


แล้วเราจะสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีได้อย่างไร มาดูวิธีกัน

  • มีหน้าที่การงานที่มั่นคง โดยที่หน้าที่การงานและฐานเงินเดือนเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะถูกพิจารณาเมื่อต้องการสืบค้นประวัติ และเครดิตทางการเงินของคุณ เพราะแน่นอนว่ายิ่งมีงานทำที่ดี เงินเดือนสูง ตำแหน่งดีๆ ก็ย่อมมีเครดิตความน่าเชื่อถือสูงตามไปด้วย ซึ่งพนักงานประจำดูจะมีเครดิตทางการเงินที่ดีกว่าฟรีแลนซ์ ดังนั้นหากท่านใดกำลังวางแผนจะเป็นฟรีแลนซ์ อย่าลืมวางแผนการมีบัตรเครดิต หรือขอสินเชื่อต่างๆ (หากจำเป็น) ให้เรียบร้อยก่อนออกจากงานประจำ

  • มีประวัติการเงินที่ดี โดยในปัจจุบันนี้การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากจะใช้รายได้และหน้าที่การงานเป็นตัวชี้วัดแล้ว การขอ สินเชื่อ ของคุณจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ อยู่ที่เครดิตทางการเงินของคุณด้วย หากคุณมีหนี้และมีการชำระหนี้อย่างตรงเวลา ก็ถือได้ว่าคุณมีประวัติที่ดี และมีเครดิตทางการเงินที่ดีด้วย

  • ก่อนที่จะทำการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน อย่าลืมตรวจเช็กประวัติเครดิตของตนเองด้วย โดยคุณสามารถตรวจเครดิตบูโรของตนเองได้ที่ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/where-to-check-credit-bureau

  • มีบัตรเครดิต นอกจากบัตรเครดิตจะมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรแล้ว ข้อดีของบัตรเครดิตอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถสร้างเครดิตให้กับเจ้าของบัตรได้ เพราะหากคุณไม่มีหน้าที่การงานหรือรายได้ที่ดีแล้ว สถาบันการเงินก็คงไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้คุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องเป็นนายของบัตรเครดิต ด้วยการใช้บัตรเครดิตอย่างมีวินัย ชำระเงินเต็มจำนวนและตรงเวลา อย่าได้เผลอเป็นหนี้บัตรเครดิตเข้าเชียว เท่านี้คุณก็จะมีเครดิตทางการเงินที่ดีในสายตาสถาบันการเงินแล้ว

  • ชำระหนี้ให้ตรงเวลา หากคุณได้รับสินเชื่อมาจากสถาบันการเงินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม และไม่ว่ายอดเงินจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม อย่าละเลยที่จะผ่อนชำระให้ตรงเวลา ซึ่งหากเรามีหนี้ และชำระหนี้ให้ตรงเวลา ก็เป็นการสร้างเครดิตดีๆ ทางการเงินให้ตัวเองได้แล้ว

  • มีเงินเข้าออกผ่านบัญชีธนาคาร เนื่องจากบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานทางการเงินชิ้นแรกๆ ที่ใช้ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของบุคคล โดยเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงต่อเนื่องเป็นประจำ และมียอดถอนน้อยกว่ายอดฝาก หรือมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ยิ่งจะทำให้สถาบันการเงินเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ที่มีเครดิตทางการเงินที่ดี

  • ฝากประจำหรือลงทุนเท่าๆ กันทุกเดือน เช่น เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 2 ปีที่ต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือน วงเงินฝากมากน้อยไม่สำคัญ ขอแค่ว่าคุณฝากเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ทำแบบนี้แค่ 2 ปี คุณก็เป็นเจ้าของเครดิตการเงินที่ดีได้อย่างไม่ยาก แม้ว่าวิธีนี้อาจไม่ได้เป็นการสร้างเครดิตทางการเงินโดยตรง แต่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้สถาบันการเงินเห็นมากกว่า

  • การตัดเงินจากบัญชีเพื่อลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายเดือน สามารถสร้างเครดิตทางการเงินไปพร้อมๆ กับสร้างวินัยทางการเงินได้ เมื่ออนาคตคุณจะทำธุรกรรมการเงิน สถาบันการเงินก็จะเห็นความสม่ำเสมอและวินัยของคุณ โอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้ทำธุรกรรมการเงินประเภทอื่นก็ง่ายขึ้นด้วย


กล่าวโดยสรุป การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด มีการลงทุน และ ออมเงิน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีวินัยในการชำระหนี้สินอย่างตรงต่อเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ทำให้คุณเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินที่ดี และส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินได้อย่างแน่นอน


บทความโดย : นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® ที่ปรึกษาการเงิน