โอกาสของ ‘ผู้นำเข้า’ ในภาวะเงินบาทแข็งค่า

สำหรับผู้ประกอบการนำเข้านับเป็นโอกาสดีในช่วงที่ค่าเงินแข็งค่าที่จะสามารถนำเข้าสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากค่าเงินดอลล่าร์มีราคาที่ถูกลง ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นตาม Demand ที่ต้องการ ไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด และยังอาจสามารถเพิ่มการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้อีกด้วย

1. แลกเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น

2. นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบได้มากขึ้น

3. นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาได้มากขึ้น

4. ลงทุนหา supplier ได้มากขึ้น

5. มีความสามารถจ่ายหนี้ได้เพิ่มขึ้น

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา -คลิก -