ชี้เป้า เพิ่มยอดขาย!

ชวนร้านค้ามาสมัครบริการรับชำระ QR บัตรเครดิต ในแอปแม่มณี ไม่ต้องมีเครื่องรูด ค่าธรรมเนียมเพียง 1%*

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สำหรับร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมียอดรับชำระเงินผ่าน QR บัตรเครดิต ไม่เกิน 900,000 บาทต่อปี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการ 1.0% ของจำนวนเงินที่รับชำระ
  • ในกรณีที่ร้านค้ารับชำระผ่าน QR บัตรเครดิตเกิน 900,000 บาทต่อปี ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 2.5% ของจำนวนที่เงินที่รับชำระเกินจากเงื่อนไข
  • ผู้ชำระต้องชำระผ่านแอปธนาคารที่รองรับการชำระด้วย QR บัตรเครดิต เช่น SCB EASY, KTC Mobile, UCHoose Citibank TH เป็นต้น
  • มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

ดาวน์โหลดเพื่อศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 

 

 


ขั้นตอนการสร้าง QR บัตรเครดิต
 

 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก     เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR

 

ข้ันตอนที่ 2

เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR บัตรเครดิต ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

สำหรับการใช้งานครั้งแรกร้านค้าต้องสมัครเป็นร้านค้ารับชำระผ่าน QR บัตรเครดิต โดยธนาคารจะทำการอนุมัติและเปิดใช้งานภายใน 2 วันทำการ

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบบจะแสดง QR บัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่ระบุ