รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับลูกค้า (บุคคลธรรมดา) ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพียงนำรถยนต์และเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงมาสมัครขอสินเชื่อ ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ธนาคารและเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวกลับคืนไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%* ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร สูงสุด 5 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%* ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร สูงสุด 5 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน แต่รถยนต์ของคุณสามารถช่วยให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องมากขึ้นได้ กับการนำรถแลกเงิน โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ยี่ห้อ และปีจดทะเบียนของรถยนต์ โดยรถที่นำมาเป็นหลักประกัน รับเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
เพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน*

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน*

คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนปี 2024-2022 ระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 60 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด)
เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน*

เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน*

เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้น เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาทต่อวัน มีสมมติฐานการคำนวณมาจากการกู้สินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวด จากเงินต้น 100,000 บาท ประเภทรถเก๋ง ปีที่จดทะเบียน 2022 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.96% ต่อปี) และระยะเวลาผ่อน 84 เดือน (7 ปี) ค่างวด 1,720 บาทต่อเดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญา 35,000 บาท
เพิ่มเติม
ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน*

ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน*

สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60, 72 และสูงสุด 84 เดือน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*

 
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.99% - 8.65% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.65% - 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สมุดคู่ฝาก

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

เพิ่มเติม

กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ

 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน กรณีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) และ ภ.พ.30 (รายการสรุปภาษีซื้อภาษีขาย) อายุไม่เกิน 6 เดือน

เพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี
  กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง รถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถยนต์นำเข้า

เพิ่มเติม

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • กรณีใช้กรมธรรม์เดิม ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่สมัครขอสินเชื่อ เงื่อนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

เพิ่มเติม

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ปีจดทะเบียน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE

2024 - 2019 2.99% – 6.25% 5.65%-10.98%
2018 - 2014 4.25% – 7.30% 7.92%-12.62%
2013 - 2009 5.50% - 8.65% 10.11%-15.00%

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ดอกเบี้ยในแต่ละงวดที่มีการคำนวณดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ซึ่งการผ่อนในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
 • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ